Diplomová práca nadväzujúca na bakalársku prácu

Bakalársku prácu ste úspešne odovzdali aj obhájili. Začínate sa však zamýšľať nad témou vašej diplomovej práce. Čo tak pokračovať a nadviazať na bakalárku? Oplatí sa to?

Výhody diplomovej práce nadväzujúcej na bakalárku

Prehľad v danej téme. Za najväčšiu výhodu pri nadviazaní na bakalársku prácu považujeme orientáciu sa v problematike. K danej tematike už máte naštudovaných viacero materiálov, mali by ste mať zmapovanú aspoň veľkú časť literatúry týkajúcu sa daného problému. Vyhnete sa tak vyhľadávaniu týchto základných informácií a môžete tým ušetriť čas.

Spolupráca so školiteľom. Pokiaľ sa vám spolupracovalo dobre s vašim školiteľom bakalárskej práce, máte šancu sa s ním dohodnúť na pokračovaní v zvolenej téme aj pri diplomovke. Samozrejme sa to dá len v prípade, že s magisterským štúdiom pokračujete na rovnakej vysokej škole, kde sa písali aj svoju bakalárku. Daný školiteľ tiež musí mať danú tému v ponuke aj pre diplomové práce, respektíve ho presvedčíte, že vám nechá voľnú tému. Vyhnete sa tak stresu či si po zverejnení tém stihnete rezervovať zaujímavú tému u dobrého školiteľa.

Nevýhody diplomovej práce nadväzujúcej na bakalárku

Diplomová práca musí byť originál. Ak by ste chceli nadviazať na svoju bakalársku prácu len preto, že si myslíte, že ušetríte kopu času a písania strán tak ste na omyle. Aj keď sa rozhodnete pokračovať vo vašej bakalárskej práci, diplomovka nefunguje tak, že si skopírujete celú bakalárku a doplníte k nej trebárs len výskum a svoje závery. Teoretickú časť budete musieť tiež prepísať, nakoľko systém CRZP by vyhodnotil vysokú zhodu medzi vašimi prácami a takáto zhoda bohužiaľ nie je povolená ani keď ste obe práce písali vy. Samozrejme, že niektoré časti by ste využiť vedeli a smiete citovať vlastné hypotézy, avšak z konečného času stráveného pri písaní diplomovej práce vám to pomôže ušetriť len malú časť.

Obmedzené množstvo dostupných zdrojov. Pokiaľ ste sa rozhodujete, či sa vám oplatí nadviazať na svoju bakalársku prácu, skontrolujte si vopred či viete nájsť dostatočné množstvo zdrojov k danej téme. Jednak z jednoduchého dôvodu, že pri diplomovej práci sa vyžaduje uviesť viac zdrojov ako pri bakalárke. Ďalej ako sme už vyššie spomenuli, prácu budete musieť do veľkej miery prepracovať a preto vám ďalšie, ešte nepoužité zdroje, určite pomôžu.

Nové ciele a závery diplomovej práce. Premyslite si vopred aké ciele by ste v diplomovej práci chceli dosiahnuť. Pri nadviazaní na bakalárku sa totiž študentom často stane, že sa opäť dostanú k rovnakému cieľu alebo záverom, ku ktorým dospeli aj pri bakalárskej práci. Svoje predošlé hypotézy a závery samozrejme môžete potvrdiť, avšak je potrebné aby ste prácu obohatili aj novými myšlienkami.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *