Bakalárske práce

Bakalárska práca je prvou záverečnou prácou, ktorú potrebujete na ukončenie štúdia.

Diplomové práce

Pre úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné odovzdať a obhájiť diplomovú prácu.

Podklady k záverečným prácam

Nemáte dostatok času na písanie záverečnej práce? Stránka epodklady.sk sa venujeme príprave podkladov k bakalárskym, diplomovým, rigoróznym a atestačným prácam v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Bakalárska práca

Bakalárska práca je prvou záverečnou prácou, ktorú potrebujete na ukončenie štúdia. Súčasťou štátnej skúšky je jej obhajoba.

Dizertačná práca

Dizertačná práca je záverečnou prácou vysokoškolského štúdia 3.stupňa (tzv. doktorandského štúdia).

Diplomová práca

Pre úspešné ukončenie druhého stupňa vysokoškolského štúdia je nutné odovzdať a obhájiť diplomovú prácu.

MBA práca

MBA prácu musia vypracovať študenti medzinárodného vysokoškolského programu pre získanie titulu Master of Business Administration.

Rigorózna práca

Tým, ktorým nestačilo bakalárske a magisterské štúdium a rozhodli  sa pre postgraduálne štúdium, čaká  písanie rigoróznej práce.

Habilitačná práca

Habilitačnú prácu je povinný vypracovať každý, kto sa chce uchádzať o titul Docent.

Atestačná práca

Všetci pedagogickí zamestnanci majú možnosť vykonať atestáciu. K jej vykonaniu je potrebná  atestačná práca.

korektúra

Pre dobrú záverečnú prácu je okrem originálneho a kvalitného obsahu potrebné dodržať aj predpísanú formálnu štruktúru a taktiež text bez gramatických chýb

Nacenenie nezáväznej objednávky je ZDARMA a k ničomu Vás nezaväzuje

Naše Garancie a Výhody

Diskrétnosť a anonymita pri príprave podkladov je u nás na prvom mieste . Podklady pripravuje profesiánaly tím autorov, ktorý pripraví podklady k záverečnej práci vždy v najvyššej kvalite. Za napísanie podkladov k práci môžete zaplatiť aj na splátky.

DISKRÉTNOSŤ a ANONYMITA

Diskrétnosť a anonymita sú u nás na rovnakom mieste ako kvalita, čo považujeme tiež za prejav absolútnej profesionality.

KValita a Profesionalita

Kvalita a profesionalita sú u nás na prvom mieste. Podklady pripravuje profesionálny tím autorov, ktorý spracujú objednávku vždy v najvyššej kvalite.

Platba na splátky

Za spracovanie podkladov môžete zaplatiť aj na splátky.

Záruka originality

Všetky podklady sú jedinečné a unikátne. Zaručujeme prípravu originálnych textov

rýchlosť SpracovaNiA

Kvalitný text vyžaduje primeraný čas na prípravu a spracovanie, avšak dohodnuté termíny si ctíme.

Úpravy zadarmo

Ak dielo nezodpovedá dohodnutým požiadavkám, úpravy spracujeme expresne a zadarmo.

Portál epodklady.sk

Ako sme Vznikli

Sme partia ľudí, ktorých baví predovšetkým písanie odborných textov – podkladov pre bakalárske, diplomové, rigorózne a vlastne všetky závarečné práce. Preto sme sa dali dokopy a vytvorili tento portál, s cieľom efektívne pomáhať študentom a zúročovať naše vedomosti a schopnosti.

Čo sme dosiahli

Doteraz sme či už ako jednotlivci alebo ako tím dokázali pomôcť stovkám študentov. Naše podklady tvoria základy mnohých odborných prác, spravili sme desiatky kvalitných jazykových či formálnych korektúr.

Naša budúcnosť

Keďže klientov neustále pribúda, rozhodli sme sa sústrediť celý náš tím do tohto jednotného portálu, a veríme, že náš tím sa rozrastie o ďalších šikovných nadšencov.

V čom sme dobrí

Máme dlhoročné skúsenosti s prípravou podkladov pre záverečné práce, písanie je samozrejme našim hobby.

Bakalárska práca

100%

Diplomová práca

100%

Rigorózna práca

100%

Atestačná práca

100%

V roku 2019 sme pripravili a napísali

Projektov

Strán

Miliónov znakov