Zoznam použitej literatúry v rigoróznej práci

Jednou z častí rigoróznej práce je aj zoznam použitej literatúry – je to zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých ste čerpali citácie a poznatky pri teoretickej časti. V práci je dôležité označiť všetky myšlienky, ktoré pochádzajú od niekoho iného a jednoznačne označiť ich autora.  Každý autor musí byť uvedený v zozname použitej literatúry. Dôležité je čerpať najmä od významných slovenských alebo zahraničných autorov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú témou o ktorej píšete a sú uznávaní medzi odborníkmi.

Zoznam použitej literatúry – fakty

  • Pokiaľ píšete o téme ku ktorej neexistuje dostatočné množstvo knižných zdrojov, je možné použiť aj texty z odborných časopisov (rovnako ich môžete použiť ako doplnok ku knižným zdrojom).
  • Je povolené citovať aj z internetových stránok. Dajte si však pozor aby to boli dôveryhodné stránky a nie také pri ktorých nie je možné určiť autora alebo zdroj informácií. Pri uvedení zdroju je vždy potrebné odstrániť hypertextové prepojenie.
  • Vždy myslite na to, že vaša práca prejde systémom na kontrolu originality, ktorý porovnáva aj texty na internete. Ak by ste ich teda kopírovali bez citovania, vyjde vám zhoda a je možné, že to budete musieť vysvetľovať a riešiť.
  • Pokiaľ je vašim zdrojom text z odborného časopisu, ktorý je dostupný online, cituje sa ako vedecký text, nie ako zdroj z internetu.
  • Ako zdroj informácií sa neodporúča použiť záverečné práce iných študentov.

Štruktúra zoznamu použitej literatúry

  • Uvádza sa v abecednom poradí
  • Začína menom autora
  • Ďalej nasledujú informácie o publikácií v poradí: rok vzniku, názov, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán a ISBN
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *