Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

Zoznam použitej literatúry je povinnou časťou diplomovej práce. Spísať by ste  ňom mali všetky knižné, internetové aj iné zdroje aké ste použili. Ako vytvoriť zoznam použitej literatúry?

Ako písať zoznam použitej literatúry diplomovej práce

Všetky zdroje diplomovej práce je potrebné uvádzať v abecednom poradí.

Začnite menom autora, nasleduje rok vzniku publikácie, názov publikácie (zvyčajne sa uvádza šikmým písmom), poradie vydania, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, rozsah strán, ISBN. Ak má jedno dielo viac autorov, uveďte ich všetkých a medzi jednotlivé mená dajte pomlčky.

Správny zápis by teda mal vyzerať nasledovne:

PRIEZVISKO Meno. Rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Použitá literatúra v diplomovej práci

Ďalšími pravidlami ktoré je potrebné pri zozname použitej literatúry dodržať, sú:

  • Okrem knižných zdrojov môžete využívať aj odborné časopisy alebo overené internetové zdroje. Všetky je potrebné uviesť v zozname použitej literatúry.
  • V diplomovej práci by ste mali mať minimálne 50 odborných zdrojov.
  • Zoznam použitej literatúry sa vždy uvádza na samostatnej strane.
  • Zoznam použitej literatúry sa nachádza na konci diplomovej práce, za záverom.
  • Jednotlivé zdroje sa nečíslujú.
  • Všetky zdroje musia korešpondovať s tými, ktoré ste diplomovke citovali alebo parafrázovali.

Internetové zdroje

V dnešnej dobe stále viac študentov využíva internetové zdroje. Ich využitie je povolené, avšak dávajte si pozor, aby internetové zdroje boli dôveryhodné. Vždy by ste mali vedieť identifikovať autora článku, ktorý chcete v diplomovej práci využiť.

Internetové zdroje sa uvádzajú v zozname použitej literatúry podobne ako knižné zdroje. Uviesť by ste mali priezvisko (ak viete aj meno) autora, rok vydania článku. Pozor si treba dať na správne uvedenie adresy odkazu. Je potrebné uviesť vždy celý odkaz, nie len hlavnú doménu. Ak by ste uviedli len hlavnú doménu, nikomu by sa nechcelo hľadať na akej podstránke sa daný text nachádza a oponent by vám tak mohol narobiť problémy.

Odborné časopisy ako zdroj diplomovej práce

Odborné časopisy môžete využiť tiež a taktiež ich je potrebné zapísať do zoznamu zdrojov diplomovky. Pri článku z odborného časopisu je potrebné za názov článku uviesť názov časopisu, poradové číslo časopisu (podľa toho či je vydávaný týždenne, mesačne, kvartálne, polročne), rok publikácie, vydavateľa, môžete aj počet strán článku, a samozrejme buď ISBN alebo link na internetový zdroj.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *