Zhoda v diplomovej práci

Každého študenta čaká po dopísaní diplomovej práce kontrola jej originality. Ako táto kontrola funguje a čo robiť v prípade zhody?

Kontrola originality diplomovej práce

Od roku 2011 funguje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), v ktorom sú archivované všetky záverečné práce. Po odovzdaní vašej práce ju škola pošle do CRZP, kde je preskúma systém ANTIPLAG  – systém na odhalenie plagiátorstva. Na základe vlastného algoritmu, porovná vašu prácu s ostatnými prácami v systéme  a vie odhaliť zhodu slov a viet. Celé vyhodnotenie trvá zvyčajne 2-3 dni a slúži školiteľovi a oponentovi, aby vedel posúdiť, či práca nebola skopírovaná z inej práce.

Ako oklamať systém CRZP?

Medzi študentmi sa šíri kopa „zaručených“ informácií ako systém oklamať, aby nevedel odhaliť zhodu. Patrí medzi ne napr. použitie bielych znakov. Systém však tieto znaky nájde a upozorní, že niečo nie je v poriadku. Je teda veľmi nepravdepodobné, že by systém akýkoľvek plagiát neodhalil. Jediným spôsobom ako sa teda vyhnúť veľkej zhode, je napísať prácu poctivo.

Zhoda v diplomovej práci

Percentuálna zhoda sa môže líšiť podľa typu témy ktorú spracujete. K niektorým je menšie množstvo literatúry a je teda väčšia pravdepodobnosť, že texty budú podobné vo viacerých prácach. Rovnaká situácia môže nastať pri témach, ktoré sa každoročne opakujú, alebo pri takých ktoré vyžadujú dlhé citácie ako napríklad právnické texty pri ktorých sa často cituje celý paragraf. Je teda na školiteľovi a oponentovi aby sa po vyhodnotení z CRZP zamerali na vyznačené časti práce a zhodnotili, či ide o citácie a parafrázy, ktoré sú v poriadku alebo či sa jedná o plagiátorstvo. Samozrejme je v tomto prípade veľmi dôležité mať vyznačené všetky citácie a uvedené zdroje informácií. Veľká zhoda sa môže vyskytnúť aj pokiaľ diplomová práca nadväzuje na vašu bakalársku prácu. Toto je však zhoda, ktorú viete pred všetkými vysvetliť a obhájiť.

Čo robiť v prípade veľkej zhody diplomovej práce?

Ak systém CRZP nájde vo vašej diplomovej práci zhodu v texte, ktorý nie je vyznačený ako citácia alebo parafráza, netreba to hneď  vzdať a zúfať, čaká vás však veľa vysvetľovania. Takéto texty viete vysvetliť napr. tak, že ste danú informáciu niekde čítali a zostala vám v pamäti, no neviete už kde to bolo. Prípadne, že ste ju našli v rôznych médiách kde nebol uvedený autor.   V takýchto prípadoch je už na vás ako sa pripravíte na obhajobu a ako viete danú zhodu vysvetliť.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *