Záver diplomovej práce

Mnohí študenti si písanie diplomovej práce nechávajú na poslednú chvíľu a tým pádom nemajú čas venovať záveru dostatočné množstvo času. Pokúste sa nerobiť takúto chybu, nakoľko záver je najdôležitejšou časťou práce a prečíta si ho naozaj každý.

Záver diplomovej práce by mal byť dlhý približne dve strany. Menej určite nie, avšak ani sa tu zbytočne nerozpisujte. Píšte sem už len potvrdené fakty, všetky teórie a presné postupy riešenia nechajte v jadre práce. Dajte si záležať, aby záver formálne aj obsahovo na jadro práce nadväzoval.

Záver diplomovej práce sa rovnako ako úvod nečísluje. Napísaný by mal byť v minulom čase, neosobným štýlom.

Čo má obsahovať záver diplomovej práce?

  • Stručné zhrnutie – pri písaní záveru diplomovej práce by ste mali vychádzať z jej úvodu. Opäť stručne zhrňte aké boli ciele práce a akou metódou ste sa snažili k nim dopracovať.
  • Zhodnotenie výsledkov diplomovej práce – zosumarizujte všetky ciele a hypotézy a ku každej napíšte vyhodnotenie či sa vám ju podarilo potvrdiť resp. splniť daný cieľ. Ničoho sa neobávajte ak sa vám niektoré hypotézy nepodarilo potvrdiť. V práci je dôležité, že ste sa každou hypotézou zaoberali a skúmali ju, a ak sa nepotvrdila, je to pre vedecký výskum rovnako podstatný fakt, ako keby ste ju potvrdili. Pri nesplnených cieľoch jednoducho zhodnoťte prečo nebolo možné ich splniť.
  • Prínos diplomovej práce – určite v závere nezabudnite spomenúť akýkoľvek prínos vašej práce. Či už ste našli odpovede na nezodpovedané otázky, alebo ste prišli s vylepšeným procesom pre nejakú firmu, hlavne to tu ukážte.
  • Návrh na pokračovanie práce – pokiaľ je vaša téma nesmierne obšírna a máte ďalšie návrhy na riešenie danej problematiky, pokojne ich zahrňte do záveru práce. Rovnako ak plánujete pokračovať v štúdiu, môžete tu načrtnúť možnosť rozšírenia riešenej problematiky neskôr vo vašej rigoróznej práci.
Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *