Záver diplomovej práce

Mnohí študenti si písanie diplomovej práce nechávajú na poslednú chvíľu a tým pádom nemajú čas venovať záveru dostatočné množstvo času. Pokúste sa nerobiť takúto chybu, nakoľko záver je najdôležitejšou časťou práce a prečíta si ho naozaj každý.

Ako napísať záver diplomovej práce?

Hlavným cieľom záveru je poskytnúť odpoveď či riešenie na výskumnú otázku položenú v úvode. V závere by ste mali zhodnotiť, či sa vám podarilo splniť vami stanovený cieľ diplomovej práce. Záver navyše objasňuje, ako vaša práca hodnotným spôsobom prispieva do konkrétnej oblasti výskumu.

Záver diplomovej práce by mal byť dlhý približne dve strany. Menej určite nie, avšak ani sa tu zbytočne nerozpisujte. Píšte sem už len potvrdené fakty, všetky teórie a presné postupy riešenia nechajte v jadre práce. Dajte si záležať, aby záver formálne aj obsahovo na jadro práce nadväzoval.

Záver diplomovej práce sa rovnako ako úvod nečísluje. Napísaný by mal byť v minulom čase, neosobným štýlom. V závere nie je priestor na vaše názory. Všetko písané v závere by malo byť podložené výskumom a nie tým čo si vy sami myslíte.

Čo má obsahovať záver diplomovej práce?

Dobrý záver diplomovej práce by mal v zásade preformulovať výsledky práce, zdôrazniť kľúčové body vašej práce a vysvetliť čitateľovi, prečo je vaša práca dôležitá. Záver by mal obsahovať:

  • Stručné zhrnutie – pri písaní záveru diplomovej práce by ste mali vychádzať z jej úvodu. Opäť stručne zhrňte aké boli ciele práce a akou metódou ste sa snažili k nim dopracovať.
  • Zhodnotenie výsledkov diplomovej práce – zosumarizujte všetky ciele a hypotézy a ku každej napíšte vyhodnotenie či sa vám ju podarilo potvrdiť resp. splniť daný cieľ. Ničoho sa neobávajte ak sa vám niektoré hypotézy nepodarilo potvrdiť. V práci je dôležité, že ste sa každou hypotézou zaoberali a skúmali ju, a ak sa nepotvrdila, je to pre vedecký výskum rovnako podstatný fakt, ako keby ste ju potvrdili. Pri nesplnených cieľoch jednoducho zhodnoťte prečo nebolo možné ich splniť a veľmi sa nimi nezaoberajte. Snažte sa zamerať najmä na pozitíva práce.
  • Prínos diplomovej práce – určite v závere nezabudnite spomenúť akýkoľvek prínos vašej práce. Či už ste našli odpovede na nezodpovedané otázky, alebo ste prišli s vylepšeným procesom pre nejakú firmu, hlavne to tu ukážte.
  • Odporúčania pre prax – Na základe vašich zistení môžete spísať odporúčania využiteľné v praxi. Odporúčania formulujte ako návrhy, nie ako niečo čo sa musí spraviť. Účelom akademického výskumu je informovať, vysvetľovať a skúmať, nie poučovať.
  • Návrh na pokračovanie práce – pokiaľ je vaša téma nesmierne obšírna a máte ďalšie návrhy na riešenie danej problematiky, pokojne ich zahrňte do záveru práce. Rovnako ak plánujete pokračovať v štúdiu, môžete tu načrtnúť možnosť rozšírenia riešenej problematiky neskôr vo vašej rigoróznej práci.

Záver diplomovej práce by naopak nemal obsahovať žiadne nové informácie, ktoré neboli spomínané v iných častiach práce.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *