Záver bakalárskej práce

Máte už napísanú takmer celú bakalársku prácu ale chýba vám záver? Jeho písanie určite nepodceňte, naopak – venujte mu plnú pozornosť. Čo by mal teda záver bakalárskej práce obsahovať? Aký je jeho rozsah?

Obsah záveru bakalárskej práce

Pri písaní záveru práce sa poriadne zamyslite. Patrí totiž spolu s úvodom bakalárskej práce k tým častiam, ktorým oponent aj komisia zvyknú venovať najviac času pri hodnotení. Záver by sa mal do istej miery odvíjať od úvodu práce. Ak ste si v úvode stanovili ciele, v závere by ste mali uviesť, či sa vám ich podarilo dosiahnuť. Ak sa vám to nepodarilo, mali by ste vysvetliť čo vaše výsledky ovplyvnilo.

Záver by teda mal byť komplexným zhrnutím a zhodnotením celej bakalárskej práce. Mali by ste tu vyhodnotiť prínos celej práce, prípadné hypotézy a možnosti aplikácie vašich výsledkov do praxe. Nestresujte sa ak sa vám niektoré hypotézy nepotvrdia alebo ak niektoré výsledky  nedopadnú podľa prvotných očakávaní. Na začiatku ste nemali všetky dostupné informácie a ak nejakú hypotézu po podrobnom skúmaní vyvrátite, má to vedecky rovnakú hodnotu ako keby ste ju potvrdili.

Po prečítaní záveru, by každému malo byť jasné aké boli ciele bakalárskej práce a do akej miery boli splnené.

Ak chcete môžete do záveru zahrnúť aj odporúčania, ako by sa dala daná tematika ďalej rozvíjať. Nadviazať na takýto záver môžete aj sami, ak plánujete pokračovať v štúdiu a rozhodnete sa tému  rozvinúť  v diplomovej práci.

Rozsah záveru bakalárskej práce

Odporúčaný rozsah záveru bakalárskej práce je 1,5 až 2 normostrany. Menej určite nepíšte, avšak nenechávajte si na záver ani všetku svoju kreativitu a rozpisovanie sa. Záver by sa už nemal deliť na ďalšie podkapitoly. Ak chcete jednotlivé časti textu v závere nejakým spôsobom oddeliť,  rozdeľte ich do odstavcov. Do záveru bakalárskej práce by sa už nemali vkladať  obrázky, tabuľky ani iné prílohy.

Záver bakalárskej práce sa píše v minulom čase a nečísluje sa.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *