Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany súkromia

Keď si objednávaš naše služby, zveruješ nám svoje informácie. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov zistíš, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdeš čas a všetko si pozorne prečítaš.

Chceme, aby si pri používaní našich služieb vedel, akým spôsobom informácie používame a ako môžeš chrániť tvoje súkromie.

V našich pravidlách ochrany súkromia je vysvetlené:

  • aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu
  • ako tieto informácie používame
  • aké možnosti ponúkame, vrátane toho, ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať

Na to, aby sme ti mohli tvoju objednávku riadne a včas spracovať, potrebujeme vedieť tvoje osobné údaje, ktoré vypĺňaš pri objednávke.

Tieto tvoje osobné údaje si môžeš vyžiadať prostredníctvom elektronickej pošty na info@epodklady.sk a kedykoľvek aktualizovať.

Ak chceš tvoje osobné údaje vymazať, stačí nás požiadať prostredníctvom elektronickej pošty na info@epodklady.sk. Vymažeme ich v zmysle platných právnych predpisov.

ŽIADNE Z TVOJICH OSOBNÝCH DÁT NEPOSKYTUJEME TRETÍM STRANÁM!

Slúžia nám za zlepšenie stránky www.epodklady.sk ako aj pre zvýšenie kvality nami poskytovaných služieb.