Výber témy 1. atestačnej práce učiteľov

Výber témy atestačnej práce môže byť pre niekoho náročný proces. Nad témou atestačnej práce sa teda začnite zamýšľať s dostatočným časovým predstihom, aby ste mali čas poriadne sa venovať každej jej časti a aby ste sa vyhli stresu. Z akých okruhov si tému môžete vybrať? A ako postupovať pri výbere témy atestačnej práce?

Tematické okruhy pre 1. atestáciu učiteľov

Pri prvej atestácií by zamestnanec mal vedieť uplatniť svoje skúsenosti pri riešení odborno ­- metodických problémov pedagogickej činnosti. Tému atestačnej práce si nemôžete vymyslieť úplne podľa seba. Je potrebné riadiť sa okruhmi schválenými Ministerstvom školstva SR.

Na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR, sú pre 1. atestáciu povolené nasledovné 4 okruhy:

 1. Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy.

Tu sa môžete rozpísať napr. o význame cieľov v didaktike, cieľoch vyučovacieho procesu, cieľoch výchovy, o základnom a rozširujúcom učive zaradenom do vyučovacieho procesu alebo o tom aký zmysel majú štandardy.

 1. Učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu.

Tu môžete rozobrať charakteristiku a efektívne využitie rôznych učebných štýlov a metód. Napr. vizuálny, kinetický, auditívny učebný štýl. Alebo moderné metódy ako napr. problémové vyučovanie, projektové vyučovanie.

 1. Didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, didaktická technika.

Tu sa môžete zamerať na druhy organizačných foriem vzdelávania, netradičné  formy vyučovania ako exkurzie alebo besedy, zaradenie učebných pomôcok do vyučovania a hlavné podmienky ich efektívneho využívania.

 1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov.

Pri tomto okruhu si tiež viete zvoliť rôzne témy ako napr. metódy a formy skúšania a hodnotenia žiakov, aké sú pri skúšaní a hodnotení úskalia a ako ich odstrániť, ako získavať podklady pre hodnotenie, ako hodnotiť správanie žiakov atď.

Ako vybrať tému 1. atestačnej práce

Pred výberom témy 1. atestačnej práce by ste sa mali zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

Prečo chcete písať o tejto téme? Aký prínos viete v danej oblasti dosiahnuť? Aký cieľ chcete dosiahnuť?

Ako teda zvoliť vhodnú tému atestačnej práce?

 • Pri výbere témy vždy berte ohľad na to, v ktorej oblasti máte dostatočné skúsenosti alebo znalosti.
 • Spravte si rešerš zdrojov existujúcich k zvolenej téme, snažte sa vždy nájsť čo najnovšie a najrelevantnejšie materiály.
 • Vyberajte si aktuálnu problematiku.
 • Závery vychádzajúce z vašej atestačnej práce by mali byť využiteľné v praxi.
 • Nevoľte atraktivitu na úkor kvality. Ak sa vám nejaká téma síce pozdáva ale nemáte k nej aj dostatočné znalosti, môže sa stať, že nebudete vedieť vytvoriť kvalitný obsah.
 • Stanovte si realistické ciele.
 • Vyhnite sa témam, ktoré nemajú prepojenie na prax.
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *