Voľba výskumnej otázky v dizertačnej práci

Človek by sa mal pred začatím doktorandského štúdia a písaním dizertačnej práce zamyslieť najskôr nad tým, akú zmysluplnú a hodnotnú otázku chce skúmať a zodpovedať. Pokiaľ nemáte zmysluplnú otázku, nemá význam začať výskum.

Pri výbere témy dizertácie, je potrebné pripomenúť si v čom sa táto práca líši od ostatných záverečných prác a najmä od diplomovej práce. Kým diplomová práca má ukázať, že ste danú tematiku pochopili a viete ju ďalej interpretovať, na dizertačnú prácu sa kladú oveľa vyššie nároky a mala by mať významný prínos pre daný odbor.

Čo je výskumná otázka?

Výskumnou otázkou nie je len zaujímavá téma alebo dobrý nápad. Toto sú len nástroje vďaka ktorým sa môžete k výskumnej otázke dopracovať. Výskumná otázka je jednoducho otázka na ktorú je potrebné nájsť odpoveď, alebo problém, ktorý treba vyriešiť.

Na stanovenie výskumnej otázky potrebujete najskôr poznať odbor, ktorý chcete svojim bádaním obohatiť. Taktiež potrebujete zhromaždiť kopu informácií, ktoré o danej téme napísali iní. Nevyhnutnou súčasťou procesu je preto dôkladné preštudovanie existujúcej literatúry. Na základe týchto informácií budete schopní určiť, kde sú nepreskúmané medzery a aké otázky čakajú na odpoveď.

Génius alebo hlúposť?

Ideálne je nájsť takú výskumnú otázku, ktorú si pred vami ešte nikto iný nepoložil. Nakoľko je to zvyčajne zložité, môžete si zvoliť aj druhú možnosť – tou je použiť otázku ktorú už niekto riešil, ale zodpovedať ju iným spôsobom. Pri nových a nezodpovedaných otázkach si však dajte pozor lebo v lepšom prípade to znamená, že ste pravdepodobne prišli s niečím geniálnym, v tom horšom, že je to úplná hlúposť.

Kvalitná výskumná otázka musí byť opodstatnená, zmysluplná a musí viesť k vopred stanovenému cieľu. Musí tiež zodpovedať času, ktorý na písanie dizertačnej práce máte. Dôležitý je tiež názor vášho školiteľa, preto si od neho vždy pýtajte spätnú väzbu.

Ako stanoviť správnu výskumnú otázku?

Ako teda overiť, či je vaša otázka vhodná pre dizertačnú prácu? Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

  • Dáva výskumná otázka zmysel?
  • Je potrebné na túto otázku nájsť odpoveď?
  • Bola už odpoveď na túto otázku nájdená? Je táto odpoveď dostatočná?
  • Stojí za to venovať sa skúmaniu otázky niekoľko najbližších rokov?
  • Budem vedieť nájsť odpoveď na túto otázku, v čase ktorý na to mám stanovený?

Ak ste po zodpovedaní týchto bodov so svojou výskumnou otázkou spokojný, dajte ju rýchlo schváliť svojmu školiteľovi a môžete začať s výskumom a písaním.

Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *