Úvod diplomovej práce

Teoretická časť diplomovej práce začína úvodom. Je jednou z najdôležitejších častí práce, pretože si ho prečíta každý. Ako napísať úvod diplomovej práce? Čo má úvod diplomovej práce obsahovať? Aká je jeho formálna úprava?

Ako písať úvod diplomovej práce

Úvod je pre mnohých študentov priam pohromou, keďže ešte poriadne sami nevedia o čom ich práca bude. Myslite preto na to, že hlavné je začať. Nemusíte hneď napísať excelentný úvod diplomovej práce, spíšte si hlavné body ktoré vám zatiaľ napadnú. Neskôr sa k nemu môžete vrátiť a dopísať všetky podstatné informácie.

V úvode odporúčame písať krátke vety. Úvod by mal čitateľa upútať a nikto v ňom nepotrebuje pátrať v dlhých poučkách. Snažte sa preto písať čo najkratšie vety, ktoré sú ľahko čitateľné a pútavé.

Čo má obsahovať úvod diplomovej práce

Okrem toho, že úvod diplomovej práce si naozaj prečíta každý, je to aj časť práce ktorá čitateľom napovie či ich práca zaujme alebo nie. Odporúčame preto venovať písaniu úvodu práce čo najväčšiu pozornosť.

V úvode by každý čitateľ diplomovej práce mal nájsť odpoveď na otázku čo sa vo vašej práci dozvie a aký bude mať význam, že si prácu prečíta. Mali by ste sa zamerať najmä na zodpovedanie nasledovných otázok:

  • Akú tému ste si vybrali? Prečo ste si ju vybrali? Dôvody by ste nemali písať osobným štýlom.
  • Prečo je daná téma aktuálna a dôležitá?  Vám sa môže zdať samozrejmé, že zvolená téma je dôležitá, ale k vašej práci sa môžu dostať aj ľudia, ktorí to nevedia. Dajte im  jasne vedieť, prečo je pre nich dôležité poznať informácie, ktoré vo vašej diplomovke rozoberáte.
  • Čo chcete v diplomovej práci dosiahnuť? Aké sú ciele vašej práce? Stanovte si jeden hlavný cieľ a niekoľko čiastkových cieľov, vďaka ktorým sa k hlavnému cieľu dopracujete. Tiež môžete v skratke popísať metodiku použitú v diplomovej práci.
  • Aký je obsah jednotlivých kapitol práce? Stručne zhrňtečím sa budete zaoberať v jednotlivých kapitolách diplomovej práce. Spravte to tak, aby sa čitateľ podľa úvodu vedel rozhodnúť, či si chce prečítať celú prácu, alebo len niektoré jej časti.

V úvode by ste sa naopak mali vyhnúť osobným pocitom a vašim názorom. Zahrnúť by ste mali len objektívne skutočnosti  a podložené fakty. Základom dobrého úvodu je stručnosť a výstižnosť.

Úvod práce môžete priebežne kontrolovať počas písania celej diplomovej práce. Ak ste sa aj vy zasekli pri písaní úvodu, odporúčame si spraviť len jeho štruktúru v pár bodoch a dopísať ho až keď budete vedieť ako sa vaša práca vyvinula.

Formálna úprava úvodu diplomovej práce

  • Úvod diplomovej práce by mal mať rozsah dve až tri normostrany.
  • Úvod diplomovej práce sa ako kapitola nečísluje.
  • Úvod by sa nemal deliť na podkapitoly. Ak chcete texty oddeliť, použite len odseky.
  • Úvod by nemal obsahovať obrázky, tabuľky ani grafy.
  • Úvod by sa mal nachádzať za obsahom práce.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *