Úvod diplomovej práce

Teoretická časť diplomovej práce začína úvodom. Je jednou z najdôležitejších častí práce, pretože si ho prečíta každý. Ako napísať úvod diplomovej práce? Čo má úvod diplomovej práce obsahovať?

Čo má obsahovať úvod diplomovej práce

Okrem toho, že úvod diplomovej práce si naozaj prečíta každý, je to aj časť práce ktorá čitateľom napovie či ich práca zaujme alebo nie. Odporúčame preto venovať písaniu úvodu práce čo najväčšiu pozornosť.

V úvode by každý čitateľ diplomovej práce mal nájsť odpoveď na otázku čo sa vo vašej práci dozvie a aký bude mať význam, že si prácu prečíta. Mali by ste sa zamerať najmä na zodpovedanie nasledovných otázok:

  • Akú tému ste si vybrali? Prečo ste si ju vybrali? Dôvody by ste nemali písať osobným štýlom.
  • Prečo je daná téma aktuálna a dôležitá?
  • Čo chcete v diplomovej práci dosiahnuť? Aké sú ciele vašej práce? Stanovte si jeden hlavný cieľ a niekoľko čiastkových cieľov, vďaka ktorým sa k hlavnému cieľu dopracujete. Tiež môžete v skratke popísať metodiku použitú v diplomovej práci.
  • Aký je obsah jednotlivých kapitol práce? Stručne zhrňtečím sa budete zaoberať v jednotlivých kapitolách diplomovej práce.

V úvode by ste sa naopak mali vyhnúť osobným pocitom a vašim názorom. Zahrnúť by ste mali len objektívne skutočnosti  a podložené fakty. Základom dobrého úvodu je stručnosť a výstižnosť.

Mnohí študenti si písanie úvodu diplomovej práce nechávajú až na koniec , nakoľko obsahuje mnoho informácií, ktorými si na začiatku nie sú všetci istí. Ak ste sa aj vy zasekli pri písaní úvodu, odporúčame si spraviť len jeho štruktúru v pár bodoch a dopísať ho až keď budete vedieť ako sa vaša práca vyvinula.

Formálna úprava úvodu diplomovej práce

  • Úvod diplomovej práce by mal mať rozsah dve až tri normostrany.
  • Úvod diplomovej práce sa ako kapitola nečísluje.
  • Úvod by sa nemal deliť na podkapitoly. Ak chcete texty oddeliť, použite len odseky.
  • Úvod by nemal obsahovať obrázky, tabuľky ani grafy.
  • Úvod by sa mal nachádzať za obsahom práce.
Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *