Úvod bakalárskej práce

Úvod bakalárskej práce nasleduje hneď po obsahu. Vždy sa  nim začína teoretická časť práce. V úvode je potrebné popísať prečo ste si danú tému zvolili a v skratke zhrnúť o čom budú jednotlivé kapitoly. Vysvetlite tiež čo je hlavným cieľom práce a aké čiastkové ciele sú potrebné na jeho dosiahnutie. Ak má práca aj praktickú časť, zhrňte v úvode čím sa bude zaoberať. Začína sa písať vždy na novú stranu a jeho dĺžka by sa mala pohybovať okolo 2-3 normostrán.

Úvod by mal čitateľa uviesť do problematiky práce a motivovať ho k prečítaniu celej bakalárskej práce. Na rozdiel od zvyšku práce, je povolené písať ho voľnejším, nie úplne odborným štýlom.

Čo má obsahovať úvod bakalárskej práce?

  • Dôvod prečo ste si tému vybrali a prečo je táto téma aktuálna
  • Stručný popis stavu riešenej problematiky na Slovensku aj v zahraničí
  • Opis problémov, ktorým sa v práci budete venovať
  • Hlavný a čiastkové ciele
  • Popis použitých metód a postupu riešenia
  • Skrátený obsah jednotlivých kapitol práce

Vzhľadom na to, že úvod má obsahovať zhrnutie celej práce, spolu s obsahom jednotlivých kapitol, je jednoduchšie ho písať až na záver celej práce.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *