Úvod, abstrakt, anotácia a predhovor diplomovej práce – aký je medzi nimi rozdiel?

Tiež máte pocit, že v diplomovej práci máte niekoľko krát písať to isté? Do istej miery je to zrejme pravda, avšak každá z týchto častí má svoje pravidlá. Aký je teda rozdiel medzi úvodom, predhovorom, abstraktom a anotáciou?

Predhovor diplomovej práce

Predhovor by nemal byť stručným obsahom práce. Nemá teda popisovať o čom vaša práca je, ale skôr by ste v ňom mali obsiahnuť dôvody prečo ste si danú tému vybrali, prípadne prečo je daná tematika aktuálna. Popísať môžete ako ste sa k zvolenej téme dostali alebo aký je jej spoločenský význam. Vôbec by ste tu nemali rozoberať aké výskumné metódy budete využívať ani aký bude obsah práce. Môžete tu však popísať na aké účely by práca mohla byť využitá alebo pre koho je určená. Predhovor nie je povinnou časťou diplomovej práce a nemal by mať viac ako jednu normostranu.

Abstrakt diplomovej práce

Abstrakt by mal popísať o čom diplomová práca bude a aj aké výskumné metódy využívate. Vzhľadom na svoj obmedzený rozsah však všetko popíšte veľmi zjednodušene, zvyčajne len zopár výstižnými vetami. V abstrakte teda nepopisujete jednotlivé kapitoly ale len celkový stručný obsah diplomovej práce. Abstrakt by ste vždy mali písať v dvoch rôznych jazykoch (zvyčajne v štátnom jazyku a jednom cudzom jazyku).  Abstrakt by sa nemal deliť na odseky a mal by sa zmestiť na jednu normostranu.

Anotácia diplomovej práce

Anotácia by mala byť veľmi stručná ale zato výstižná. Obvykle stačí keď ju napíšte 4-5 vetami. Mala by obsahovať to najzaujímavejšie, čo vo svojej diplomovej práci napíšete. Spomenúť môžete zaujímavé riešenia problému, využiteľnosť vašich výskumov a odporúčaní v praxi alebo akýkoľvek iný prínos vašej práce. Anotácia vôbec nemusí riešiť jednotlivé kapitoly a obsah práce. Písaná môže byť zo subjektívnejšieho pohľadu autora ako abstrakt.

Úvod diplomovej práce

Úvod diplomovej práce by mal byť z týchto častí najdlhší. Píše sa zvyčajne na dve až tri normostrany. Popísať by ste v ňom už mali jednotlivé kapitoly, využité výskumné metódy, opíšete ako ste robili prieskum, k akým výsledkom ste sa dopracovali. Úvod by mal čitateľovi pomôcť zorientovať sa v diplomovej práci. V úvode by ste tiež mali zodpovedať na otázky – prečo ste si danú prácu vybrali, prečo je daná téma aktuálna a dôležitá, čo chcete v práci dosiahnuť a aký je obsah kapitol? Úvod by mal obsahovať len podložené fakty a nemali by ste doňho zahŕňať vlastné subjektívne názory.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *