Novinky

Značka: výskumná otázka

Študent by sa mal pred začatím písania záverečnej práce zamyslieť najskôr nad tým, akú  hodnotnú otázku chce skúmať a zodpovedať. Výskumná otázka je  otázka na ktorú je potrebné nájsť odpoveď, alebo problém, ktorý treba vyriešiť.

Voľba výskumnej otázky v dizertačnej práci

Voľba výskumnej otázky v dizertačnej práci

Človek by sa mal pred začatím doktorandského štúdia a písaním dizertačnej práce zamyslieť najskôr nad tým, akú zmysluplnú a hodnotnú otázku chce skúmať a zodpovedať. Pokiaľ nemáte zmysluplnú otázku, nemá význam začať výskum. Pri výbere témy dizertácie, je potrebné pripomenúť si v čom sa táto práca líši od ostatných záverečných prác a najmä od diplomovej práce. Kým diplomová práca má ukázať, že ste danú […]

Pokračovať v čítaní