Novinky

Značka: úvod záverečnej práce

V úvode je potrebné popísať prečo ste si danú tému vybrali a v skratke zhrnúť o čom budú jednotlivé kapitoly záverečnej práce. Vždy sa ním začína teoretická časť záverečnej práce.

úvod bakalárska práca

Úvod bakalárskej práce

Úvod bakalárskej práce nasleduje hneď po obsahu. Vždy sa  nim začína teoretická časť práce. V úvode je potrebné popísať prečo ste si danú tému zvolili a v skratke zhrnúť o čom budú jednotlivé kapitoly. Vysvetlite tiež čo je hlavným cieľom práce a aké čiastkové ciele sú potrebné na jeho dosiahnutie. Ak má práca aj praktickú časť, zhrňte v úvode čím sa bude zaoberať. Začína sa písať […]

Pokračovať v čítaní