Novinky

Značka: proces písania záverečnej práce

Písanie každej záverečnej práce je náročný proces, ktorý vyžaduje nemalé množstvo energie a času. Na čo treba myslieť pred začatím práce a na čo nezabudnúť popri písaní?

Písanie dizertačnej práce

Ako písať dizertačnú prácu?

Zvolili ste si už tému práce, aj cieľ ku ktorému sa chcete dopracovať po zodpovedaní výskumnej otázky? Ako postupovať pri písaní dizertačnej práce ďalej? Zamerajte sa na výskumnú otázku a skúste odpovedať na tieto body: Čo musím vedieť a zistiť, aby som našiel odpoveď na danú otázku? Čo musím spraviť, aby som získal všetky potrebné informácie? Vaša metodológia sa potom bude odvíjať […]

Pokračovať v čítaní