Novinky

Značka: prílohy záverečnej práce

Nepovinnou súčasťou záverečnej práce sú prílohy. Je potrebné ich použiť najmä pri väčšom množstve grafov, tabuliek a obrázkov, ktoré by narúšali súvislosť práce. Prílohy sa nerátajú do rozsahu záverečnej práce.

Prílohy bakalárska práca

Obrázky, tabuľky, grafy a prílohy v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce sú často aj  tabuľky, grafy, obrázky a prílohy. Pomocou nich vie autor prehľadne spracovať a vyhodnotiť výsledky svojho výskumu. Obrázky, tabuľky a grafy v bakalárskej práci Pri obrázkoch, tabuľkách a grafoch pre bakalársku prácu, má autor dve možnosti: Použiť tie, ktoré už vytvoril niekto pred ním Vytvoriť si vlastné Prvá možnosť sa využíva najmä v teoretickej časti a druhá v praktickej a analytickej. Všetky obrázky je […]

Pokračovať v čítaní
prílohy diplomová práca

Prílohy v diplomovej práci

Diplomové práce patria vďaka výskumnej časti k najrozsiahlejším prácam. Niektoré zahŕňajú také množstvo čísel a tabuliek, že by v kontexte samotnej práce pôsobili rušivo. Preto sa využívajú prílohy diplomovej práce. Tiež k nim smiete priložiť nákresy, projektovú dokumentáciu alebo podobné materiály. Pokiaľ potrebujete podložiť svoje tvrdenia obsiahlejším textom, zahrňte ho tiež do príloh. Štruktúra príloh diplomovej práce Pre prílohy diplomovej práce platia nasledovné pravidlá: […]

Pokračovať v čítaní