Novinky

Značka: prezentácia k záverečnej práci

Pezentácia k obhajobe diplomovej práce

Prezentácia k diplomovej práci

Podarilo sa vám úspešne dopísať svoju diplomovú prácu ale stále vás čaká obhajoba? K obhajobe budete potrebovať prezentáciu v Powerpointe. Kvalitne vypracovaná prezentácia k diplomovej práci vám môže pri obhajobe veľmi pomôcť. Naopak ak prezentáciu nespravíte dobre, nepoteší to ani vás, ani komisiu. Ako teda túto prezentáciu vypracovať? Dĺžka prezentácie Prezentácia počas obhajoby diplomovej práce by mala trvať približne 10 minút. Pokúste sa […]

Pokračovať v čítaní
Prezentácia k bakalárskej práci

Prezentácia k bakalárskej práci

Po úspešnom odovzdaní bakalárskej práce vám na ceste k titulu stoja posledné dve prekážky. Prvou je prezentácia k bakalárskej práci a druhou je samotná obhajoba. Ako teda spravíte kvalitnú prezentáciu? Obsah prezentácie k bakalárskej práci Prezentácia k bakalárskej práci by mala mať maximálne 10 slajdov (ideálne aj menej, skúste sa zmestiť do 6-8). Cieľom prezentácie je stručne oboznámiť komisiu s vašou bakalárskou prácou. […]

Pokračovať v čítaní
obhajoba bakalárskej práce

Obhajoba bakalárskej práce

Každého študenta čaká po odovzdaní svojej bakalárskej práce ešte jej obhajoba. Prebieha pred komisiou a jej cieľom je oboznámiť členov komisie s témou svojej práce, prezentovať výsledky práce a zodpovedať na otázky z posudku rovnako ako aj doplnkové otázky od komisie. Priebeh obhajoby bakalárskej práce Na obhajobe bakalárskej práce sa zúčastňuje študent, ktorý prácu obhajuje a komisia (tá sa na väčšine škôl skladá zo 4 […]

Pokračovať v čítaní
priebeh obhajoby diplomovej práce

Ako prebieha obhajoba diplomovej práce?

Posledným predpokladom na úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia je obhajoba diplomovej práce. Ako vlastne obhajoba prebieha? Kto sa zúčastňuje obhajoby diplomovej práce? Svoju diplomovú prácu budete obhajovať pred (zvyčajne 4-člennou) komisiou, skladajúcou sa z viacerých profesorov. Môže sa vám stať, že nikto z nich nebude mať blízko k téme vašej diplomovej práce ale naopak môžu byť aj všetci z podobného odboru. Školiteľ a oponent diplomovej práce […]

Pokračovať v čítaní
Príprava na obhajobu diplomovej práce

Ako sa pripraviť na obhajobu diplomovej práce

Diplomovku ste úspešne dopísali, vytlačili aj odovzdali, avšak stále vás čaká jej obhajoba? Ako sa pripraviť na obhajobu diplomovej práce, tak aby ste ju bez problémov zvládli? Diplomovú prácu si pred obhajobou prečítajte Medzi odovzdaním diplomovej práce a jej obhajobou prejde istá doba bez ohľadu na to, či ste ju odovzdali medzi prvými alebo si to nechali na poslednú chvíľu. Nezabudnite […]

Pokračovať v čítaní