Novinky

Značka: parafrázovanie v záverečnej práci

Parafráza je text, prepísaný vašimi vlastnými slovami, avšak hlavná myšlienka textu pochádza od niekoho iného. Parafrázou je napríklad aj váš preklad cudzojazyčných textov, ktoré v záverečnej práci používate. Parafrázovaný text sa na rozdiel od citácie neuvádza v úvodzovkách.

Citácie v diplomovej práci

Citácie v diplomovej práci

Pri písaní diplomovej práce, je potrebné dávať pozor na správne citovanie a parafrázovanie, aby študent nebol obvinený z plagiátorstva. Ako teda na to? Rozdiely medzi citáciou a parafrázovaním Citácia je text, ktorý ste doslovne prevzali z vášho zdroja, či už knižného alebo internetového. Citácie musia vždy byť vyznačené úvodzovkami. Zdroj odkiaľ citát pochádza musí byť riadne označený a zapísaný v zozname použitej literatúry. Parafráza je […]

Pokračovať v čítaní