Novinky

Značka: obsah záverečnej práce

Obsah je povinnou časťou záverečnej práce a má pomáhať čitateľom pri lepšej orientácií v práci. Obsah je zoznamom všetkých kapitol aj podkapitol záverečnej práce, spolu s očíslovanými stranami, kde sa daná kapitola nachádza.

Obsah a osnova diplomovej práce

Obsah a osnova diplomovej práce

Osnova aj keď nie je povinnou súčasťou diplomovej práce, môže byť počas písania nesmierne dôležitá najmä pre vás. Obsah je povinnou súčasťou diplomovky a vytvoriť ho správne robí problém mnohým študentom. Ako a prečo teda vytvárať obsah a osnovu? Osnova diplomovej práce Osnova nie je povinnou súčasťou diplomovej práce avšak pravdepodobne ju od vás bude vyžadovať váš školiteľ. Taktiež vám môže pomôcť pri […]

Pokračovať v čítaní
Obsah a osnova bakalárska práca

Obsah a osnova bakalárskej práce

Písanie bakalárskej práce je pre väčšinu študentov prvou skúsenosťou s podobným typom práce, s väčším rozsahom. Je preto nesmierne dôležité, dať pozor na to čo chcete zahrnúť do obsahu, aby ste nevynechali nejakú dôležitú časť práce. A pre kvalitný obsah, je potrebná aj dobrá osnova. Osnova bakalárskej práce Osnova bakalárskej práce je pre autora dôležitá, pretože mu pomáha navrhnúť a plniť plán, podľa ktorého […]

Pokračovať v čítaní