Novinky

Značka: obrázky záverečnej práce

Súčasťou záverečných prác bývajú často aj  obrázky. Aj vďaka nim vie autor prehľadne spracovať a vyhodnotiť výsledky svojho výskumu.

Prílohy bakalárska práca

Obrázky, tabuľky, grafy a prílohy v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce sú často aj  tabuľky, grafy, obrázky a prílohy. Pomocou nich vie autor prehľadne spracovať a vyhodnotiť výsledky svojho výskumu. Obrázky, tabuľky a grafy v bakalárskej práci Pri obrázkoch, tabuľkách a grafoch pre bakalársku prácu, má autor dve možnosti: Použiť tie, ktoré už vytvoril niekto pred ním Vytvoriť si vlastné Prvá možnosť sa využíva najmä v teoretickej časti a druhá v praktickej a analytickej. Všetky obrázky je […]

Pokračovať v čítaní