Novinky

Značka: jadro záverečnej práce

Jadro záverečnej práce je hlavná, najdlhšia a najdôležitejšia časť textu. Pri hodnotení sa jej zvykne prikladať najväčší význam. Rovnako ako iné časti záverečnej práce má stanovenú štruktúru a časti, ktoré by malo obsahovať.

Jadro rigorózna práca

Jadro rigoróznej práce

Jadro rigoróznej práce je hlavná, najdlhšia a najdôležitejšia časť textu. Pri hodnotení sa jej prikladá najväčší význam. Rovnako ako iné časti práce má stanovenú štruktúru a časti, ktoré by malo obsahovať. Čo má obsahovať jadro rigoróznej práce? Teoretickú časť s popisom súčasného stavu vybranej problematiky doma a v zahraničí. Táto časť by mala tvoriť približne 30% vašej práce. Pokúste sa využiť čo najväčšie […]

Pokračovať v čítaní