Novinky

Značka: hypotéza záverečnej práce

V záverečných prácach sa často môžete stretnúť s pojmom hypotéza. Čo vlastne hypotéza je? Ako hypotézu správne sformulovať? A ako sa vyhodnocuje?

Hypotéza diplomovej práce

Hypotéza v diplomovej práci

V súvislosti s diplomovou prácou sa často môžete stretnúť s pojmom hypotéza. Čo vlastne tá hypotéza je? Ako ju viete sformulovať a ako sa vyhodnocuje? Čo je hypotéza? Hypotéza je slovo, ktoré pochádza z francúzskeho slova „hypothesis“. Je to domnienka alebo predpoklad, ktorej platnosť ešte nebola dokázaná. Úlohou autora alebo vedca je teoretickú hypotézu potvrdiť alebo vyvrátiť v praxi. Hypotéza má byť jasná, zrozumiteľná a skôr […]

Pokračovať v čítaní