Novinky

Značka: diskusia záverečnej práce

Diskusia patrí medzi najdôležitejšie časti záverečných prác. V diskusii by ste sa mali zaoberať výsledkami vašej práce. Môžete porovnať vaše výsledky s výsledkami iných autorov. Vyhodnotíte či ste v záverečnej práci splnili stanovené ciele. V neposlednom rade v diskusii určite spomeňte prínos vašej práce a odporúčania pre prax.

Diskusia v diplomovej práci

Diskusia v diplomovej práci

Diskusia je časť diplomovej práce, ktorej sa študentom podarí vyhnúť pri bakalárke avšak v diplomovke sa zaraďuje medzi najdôležitejšie súčasti práci. Čo je diskusia diplomovej práce a ako ju napísať? Čo je diskusia diplomovej práce? Diskusia je odvodená od slova diskutovať. Čo však v diplomovej práci diskutovať? V diskusii by ste sa mali venovať výsledkom svojej práce. Nie každý kto sa dostane do styku […]

Pokračovať v čítaní