Novinky

Značka: diskusia záverečnej práce

Diskusia patrí medzi najdôležitejšie časti záverečných prác. V diskusii by ste sa mali zaoberať výsledkami vašej práce. Môžete porovnať vaše výsledky s výsledkami iných autorov. Vyhodnotíte či ste v záverečnej práci splnili stanovené ciele. V neposlednom rade v diskusii určite spomeňte prínos vašej práce a odporúčania pre prax.

Diskusia v diplomovej práci

Diskusia v diplomovej práci

Diskusia je časť diplomovej práce, ktorej sa mnohým študentom podarí vyhnúť pri bakalárke avšak v diplomovke sa zaraďuje medzi najdôležitejšie súčasti práci. Čo je diskusia v diplomovej práce a ako ju napísať? Čo je diskusia v diplomovej práce? Diskusia je odvodená od slova diskutovať. Čo však v diplomovej práci diskutovať? V diskusii by ste sa mali venovať výsledkom svojej práce a odpovedať na otázku „čo […]

Pokračovať v čítaní
Diskusia v bakalárskej práci

Diskusia v bakalárskej práci

V diskusii bakalárskej práce by ste mali všetky vaše výsledky zhrnúť do súvislého kontextu. Ako na to? Čo má obsahovať diskusia bakalárskej práce? V diskusii by  ste mali zodpovedať, či sa vám podarilo splniť všetky ciele, ktoré ste si pre vašu bakalársku prácu stanovili. Svoje zistenia tu môžete popísať tak, aby vašu prácu  správne pochopili všetci ľudia, ktorí si ju budú čítať. […]

Pokračovať v čítaní