Novinky

Značka: CRZP

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), funguje od roku 2011. Sú v ňom archivované všetky záverečné práce. Po odovzdaní vašej práce ju škola pošle do CRZP.

zhoda diplomová práca

Zhoda v diplomovej práci

Každého študenta čaká po dopísaní diplomovej práce kontrola jej originality. Ako táto kontrola funguje a čo robiť v prípade zhody? Kontrola originality diplomovej práce Od roku 2011 funguje Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), v ktorom sú archivované všetky záverečné práce. Po odovzdaní vašej práce ju škola pošle do CRZP, kde je preskúma systém ANTIPLAG  – systém na odhalenie plagiátorstva. Na základe vlastného […]

Pokračovať v čítaní