Novinky

Značka: cieľ záverečnej práce

Zvoliť si vhodný cieľ záverečnej práce je základom úspechu. Študenti si zvyčajne stanovia jeden hlavný cieľ a viacero čiastkových cieľov, ktoré chcú v záverečnej práci dosiahnuť. Ciele by mali byť špecifické, merateľné, dosiahnuteľné a relevantné.

Cieľ diplomovej práce

Cieľ diplomovej práce

Študent by mal vo svojej diplomovej práci dokázať, že schopný spracovať zvolenú odbornú tému. Taktiež by mal preukázať svoj prínos k skúmanej tematike. Dôležitou súčasťou je teda voľba vhodného cieľu diplomovej práce. Kedy stanoviť cieľ diplomovej práce? Nad cieľom diplomovej práce by ste sa mali zamýšľať od začiatku písania práce. Najskôr samozrejme musíte poriadne pochopiť zvolenú problematiku. Prejdite si čo najviac […]

Pokračovať v čítaní