Novinky

Značka: časový rozvrh záverečnej práce

Najvhodnejšie je urobiť si jednoduchú časovú os, na ktorej si vyznačíte deadliny pre vlastnú potrebu. Ako si čas dobre rozdeliť?Koľko času týždenne venovať  písaniu záverečnej práce?

Písanie dizertačnej práce

Ako písať dizertačnú prácu?

Zvolili ste si už tému práce, aj cieľ ku ktorému sa chcete dopracovať po zodpovedaní výskumnej otázky? Ako postupovať pri písaní dizertačnej práce ďalej?Zamerajte sa na výskumnú otázku a skúste odpovedať na tieto body: Čo musím vedieť a zistiť, aby som našiel odpoveď na danú otázku? Čo musím spraviť, aby som získal všetky potrebné informácie? Vaša metodológia sa potom bude odvíjať práve […]

Pokračovať v čítaní