Novinky

Značka: anotácia záverečnej práce

Anotácia je krátkou charakteristikou toho, čomu ste sa v záverečnej práci venovali a k akým výsledkom a poznaniam ste sa dopracovali.

anotácia diplomová práca

Anotácia diplomovej práce

Anotácia je krátkou charakteristikou toho, čomu ste sa v diplomovej práci venovali a k akým výsledkom a poznaniam ste sa dopracovali. Rovnako ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Píše sa za zadaním práce. Čo má obsahovať anotácia? Každá anotácia má obsahovať nasledujúce základné informácie: Názov vysokej školy/univerzity Názov fakulty Študijný odbor Meno autora práce Názov diplomovej práce Meno […]

Pokračovať v čítaní
anotácia bakalárska práca

Anotácia bakalárskej práce

Anotácia je stručným zhrnutím toho, čomu ste sa bakalárskej práci venovali a k akým výsledkom ste sa dopracovali. Píše sa väčšinou za zadaním práce. Podobne ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Čo má obsahovať anotácia? V každej anotácií by mali byť uvedené nasledovné informácie: Názov vysokej školy/univerzity Názov fakulty Študijný odbor Meno autora práce Názov bakalárskej práce […]

Pokračovať v čítaní