Novinky

Značka: abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je stručným zhrnutím práce a má čitateľa oboznámiť s obsahom a cieľom práce, s použitými metódami a so zisteniami a prínosom k problematike.

anotácia diplomová práca

Anotácia diplomovej práce

Anotácia je krátkou charakteristikou toho, čomu ste sa v diplomovej práci venovali a k akým výsledkom a poznaniam ste sa dopracovali. Rovnako ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Píše sa za zadaním práce. Čo má obsahovať anotácia? Každá anotácia má obsahovať nasledujúce základné informácie: Názov vysokej školy/univerzity Názov fakulty Študijný odbor Meno autora práce Názov diplomovej práce Meno […]

Pokračovať v čítaní
anotácia bakalárska práca

Anotácia bakalárskej práce

Anotácia je stručným zhrnutím toho, čomu ste sa bakalárskej práci venovali a k akým výsledkom ste sa dopracovali. Píše sa väčšinou za zadaním práce. Podobne ako abstrakt by mala byť v dvoch jazykoch – v slovenskom jazyku a cudzom jazyku. Čo má obsahovať anotácia? V každej anotácií by mali byť uvedené nasledovné informácie: Názov vysokej školy/univerzity Názov fakulty Študijný odbor Meno autora práce Názov bakalárskej práce […]

Pokračovať v čítaní
abstrakt

Abstrakt záverečnej práce

Abstrakt je súčasťou záverečných vysokoškolských prác, či už bakalárskych alebo diplomových. Je stručným zhrnutím celej práce a má čitateľa oboznámiť s obsahom a cieľom práce, s popisom použitých metód, ako aj s vašimi zisteniami a prínosom k problematike. Zvyčajne sa umiestňuje na začiatok práce, ešte pred obsah. Každá práca má obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku, mnohé školy ale požadujú aj abstrakt v inom svetom jazyku. Je to krátky text, […]

Pokračovať v čítaní