Štruktúra bakalárskej práce

Vysoké školy a univerzity majú stanovenú štruktúru pre záverečné práce. Väčšina škôl na Slovensku má nasledovnú štruktúru bakalárskej práce.

Štruktúra úvodnej časti bakalárskej práce

Úvodná časť bakalárskej práce by mala obsahovať nasledovné časti:

 1. Obal bakalárskej práce, na ktorom by mali byť nasledovné údaje:
  • názov vysokej školy / univerzity a fakulty
  • názov bakalárskej práce
  • typ záverečnej  práce: bakalárska práca
  • vaše meno a priezvisko (prípadne tituly ak už ste nejaké dosiahli)
  • rok vydania práce
 2. Titulný list bakalárskej práce, obsahujúci:
  • názov vysokej školy,
  • názov bakalárskej práce
  • typ záverečnej  práce: bakalárska práca
  • vaše meno a priezvisko (prípadne tituly ak už ste nejaké dosiahli)
  • názov študijného programu
  • číslo a názov študijného odboru
  • tituly, meno a priezvisko vedúceho práce
  • názov školiaceho pracoviska (katedra z ktorej je váš školiteľ)
  • miesto a rok vydania práce
 3. Zadanie bakalárskej práce:
  • typ bakalárskej práce
  • názov bakalárskej práce,
  • vaše meno a priezvisko (prípadne tituly ak už ste nejaké dosiahli)
  • tituly, meno a priezvisko vedúceho práce
  • názov školiaceho pracoviska (katedra z ktorej je váš školiteľ)
  • meno, priezvisko a tituly vedúceho katedry
  • anotáciu bakalárskej práce
  • jazyk bakalárskej práce
  • dátum schválenia zadania práce
 4. Čestné vyhlásenie v bakalárskej práci:
  • Nie je povinnou súčasťou bakalárskej práce na všetkých školách.
  • Mali by ste v ňom potvrdiť, že ste prácu písali samostatne a že ste uviedli všetky zdroje z ktorých ste čerpali.
  • Viac si o čestnom vyhlásení môžete prečítať tu.
 5. Poďakovanie bakalárskej práce:
  • Poďakovanie nie je povinnou časťou práce.
  • Ak však chcete poďakovať svojmu školiteľovi alebo konzultantom z externej firmy, ktorí vám pomohli pri písaní práce,  tu máte na to priestor.
 6. Abstrakt bakalárskej práce:
  • Abstrakt sa skladá z 3 častí – informácie o autorovi a univerzite, krátkeho textu popisujúceho tému a ciele práce a z kľúčových slov popisujúcich bakalársku prácu.
  • Píše sa v slovenskom a jednom cudzom jazyku.
  • Podrobnejšie informácie o abstrakte môžete nájsť tu.
 7. Obsah bakalárskej práce:
  • Obsah slúži čitateľom na lepšiu a rýchlejšiu orientáciu v bakalárskej práci.
  • Mal by obsahovať všetky kapitoly a podkapitoly spolu so zoznamom strán, na ktorých sa nachádzajú.

Štruktúra hlavnej časti bakalárskej práce

Hlavná časť bakalárskej práce pozostáva z úvodu, jadra a záveru. Je najdlhšou a najdôležitejšou časťou práce.

 1. Úvod bakalárskej práce:
  • V úvode by ste mali zhrnúť prečo ste si danú tému vybrali, aký je momentálny stav danej problematiky, aký máte hlavný a čiastkové ciele, aké metódy využijete a zhrnutie obsahu jednotlivých kapitol.
 2. Jadro bakalárskej práce:
  • Jadro je najdlhšou časťou práce a mali by ste ho deliť na kapitoly a podkapitoly.
  • Pri bakalárskej práci môže byť jadro čisto teoretické alebo ho rozdelíte na teoretickú a praktickú časť.
 3. Záver bakalárskej práce:
  • Záver by mal byť komplexným zhrnutím a zhodnotením celej bakalárskej práce
  • Popísať by ste mali prínos celej práce, vyhodnotiť prípadné hypotézy a možnosti aplikácie vašich výsledkov do praxe
  • Rozsah záveru bakalárskej práce je 1,5 až 2 normostrany

Ďalšie náležitosti bakalárskej práce

Po závere nasledujú ešte posledné dve  náležitosti bakalárskej práce:

 1. Zoznam použitej literatúry:
  • Zoznam všetkých zdrojov, ktoré ste v bakalárke využili je poslednou povinnou časťou práce
  • Viac o tom ako ho vytvoriť si prečítajte tu.
 2. Prílohy bakalárskej práce:
  • Sú nepovinnou časťou, čiže je len na vás či ich do práce zahrniete alebo nie.
  • Využívajú sa najmä pri väčšom množstve tabuliek, obrázkov a grafov
  • Podrobnejšie sa o nich môžete dočítať v tomto článku
Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *