Štruktúra atestačnej práce

Atestačná práca má rovnako ako iné záverečné práce danú povinnú štruktúru, pozostávajúcu z nasledovných častí:

 1. Úvodná časť atestačnej práce, ktorá sa skladá z:
  • Obalu
  • Titulného listu
  • Čestného vyhlásenia
  • Abstraktu v slovenskom a cudzom jazyku
  • Obsahu práce
 2. Hlavná časť atestačnej práce, ktorá má obsahovať:
  • Úvod
  • Jadro
  • Záver
  • Zoznam bibliografických odkazov
 3. Prílohy

Úvodná časť atestačnej práce

Obal atestačnej práce by mal obsahovať nasledovné:

 • názov vysokej školy/univerzity/ inštitúcie ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • názov atestačnej práce ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • druh práce: atestačná práca (prvá/druhá atestácia), ( písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • meno a priezvisko autora práce aj jeho dosiahnuté tituly (písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • rok vydania práce (písmo: Times New Roman,14, Tučné)

Titulný list atestačnej práce má doplniť podrobnejšie informácie k obalu. Malo by sa teda na ňom nachádzať:

 • názov vysokej školy/univerzity/ inštitúcie ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • názov atestačnej práce ( písmo: Times New Roman, 16, Tučné)
 • druh práce: atestačná práca (prvá/druhá atestácia), ( písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • tematický okruh: (napr. učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu; hodnotenie a klasifikácia žiakov ;…), (písmo: Times New Roman, 12)
 • informácie o vyučovacom predmete/pedagogickej/odbornej činnosti (písmo: Times New Roman, 12)
 • študijný odbor/program (napr.: učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ), (písmo: Times New Roman, 12)
 • kategóriu pedagogického/odborného zamestnanca: (písmo: Times New Roman, 12)
 • podkategóriu pedagogického/odborného zamestnanca: (písmo: Times New Roman, 12)
 • predošlé dosiahnuté vzdelanie pre účely atestácie (napr. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa), (písmo: Times New Roman, 12)
 • pracovisko autora (písmo: Times New Roman, 12)
 • meno a priezvisko autora práce aj jeho dosiahnuté tituly (písmo: Times New Roman,14, Tučné)
 • miesto a rok vydania práce (písmo: Times New Roman,14, Tučné)
Podklady pre záverečnú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *