Rozdiely diplomovej a bakalárskej práce

Máte už písanie bakalárskej práce za sebou a premýšľate čo vás teda čaká pri diplomovke? Pozrite si najväčšie rozdiely medzi týmito dvoma typmi záverečných prác, aby vás na poslednú chvíľu neprekvapilo zlé hodnotenie od oponenta alebo aj školiteľa.

Rozsah diplomovej a bakalárskej práce

Prvým podstatným rozdielom je dĺžka práce. Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je zvyčajne 30 až 40 normostrán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier). Rozsah diplomovej práce je takmer dvojnásobný – 50 až 70 normostrán (90 000 až 126 000 znakov).

Dôležitá je nie len samotná dĺžka práce ale aj jej štruktúra. Pri diplomovej práci by mala teória tvoriť len malú časť z celej práce a oveľa väčší dôraz sa kladie na vlastný výskum a prínos. V diplomovej práci môžete viac využiť aj prílohy. Zahrnúť do nich môžete zaujímavosti s ktorými ste sa stretli počas výskumu ale aj rôzne zaujímavé tabuľky, grafy a obrázky súvisiace s témou.

Vlastný výskum a prínos práce

Kým pri bakalárskej práci si môžete vybrať, či chcete robiť aj vlastný výskum, pri diplomovke už nemáte na výber. Výskum je povinnou časťou diplomovej práce a v celej práci zohráva veľkú úlohu. Vybranú tému by ste mali nie len popísať ale aj do hĺbky analyzovať. Pri diplomovej prácu určite nebude stačiť, že viete správne citovať, parafrázovať alebo sumarizovať texty iných autorov. Od diplomovky sa očakáva viac. Budete sa musieť zamerať na vlastný výskum a každý bude zvedavý na váš prínos k téme a vyjadrenie vášho vlastného názoru. Mali by ste preukázať, že viete samostatne riešiť vedecké problémy alebo navrhovať zlepšenia momentálneho stavu. Zamyslite sa preto už pri výbere témy diplomovej práce, či k nej viete mať nejaký prínos.

Hodnotenie diplomovej práce

Pri hodnotení  diplomovej práce sa berie do úvahy fakt, že by ste už mali byť vedomosťami aj skúsenosťami ďalej ako pri písaní bakalárky. Školiteľ aj oponent teda budú k hodnoteniu pristupovať prísnejšie. Hodnotí sa kvalita a niekedy aj kvantita rôznych faktorov. Kvalita práce je samozrejme prvoradá. Väčšinou sa očakáva, že nájdete praktické využitie pre váš výskum. Čo sa týka kvantitatívneho hodnotenia, niektoré kvantity sú priamo stanovené a dohliada na sa to či ste ich splnili. Patrí medzi ne napríklad rozsah strán diplomovej práce alebo počet zdrojov práce. Niektorí profesori sledujú napr. aj počet respondentov ak ste využili dotazníky a podobne. Ďalším merateľným faktorom je aj počet citácií a parafráz.

Podklady pre diplomovú prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *