Rigorózna práca

Nestačili vám dva stupne vysokoškolského štúdia a chceli by ste dosiahnuť viac? V tom prípade vás zrejme čaká ďalších pár rokov náročného štúdia a napokon aj písanie rigoróznej práce. Aký titul môžete po jej obhájení dosiahnuť? Aké sú hlavné formálne požiadavky na rigoróznu prácu?

Tituly udeľované za obhájenie rigoróznej práce

Tiež máte zmätok v tom, aký titul sa udeľuje po obhájení ktorej práce? Tu si teda zhrnieme tituly, ktoré môžete dostať po úspešnom obhájení rigoróznej práce:

  1. JUDr. – titul doktor práv môže nadobudnúť absolvent právnických odborov
  2. RNDr. – titul znamená doktor prírodných vied a získať ho môžete za prírodovedné odbory
  3. PhDr. – doktorom filozofie sa môže stať absolvent spoločenskovedných alebo umeleckých odborov
  4. PharmDr. – titul doktora farmácie získavajú absolventi farmaceutických odborov
  5. PaedDr. – titul doktor pedagogiky môžu dosiahnuť absolventi pedagogických a telovýchovných študijných odborov
  6. ThDr. – doktor teológie za absolvovanie teologických odborov

Rozsah rigoróznej práce

Rozsahom sa rigorózna práca môže podobať diplomovej práci. Zvyčajne je odporúčane napísať približne 60 až 120 normostrán. Rozsah si však vždy overte na svojej vysokej škole. Oproti diplomovke sa však v rigoróznej práci pripravte na oveľa vyššie požiadavky na kvalitu a vlastný prínos.

Počet znakov v rigoróznej práci odporúčame dodržať a vyhýbajte sa radšej „zaručeným“ radám ako systém CRZP oklamať. Systém vie rozoznávať biele znaky a vyhodnocuje takéto pokusy ako podozrivé. Skôr si teda zabezpečíte podrobnú kontrolu vašej práce ako by ste si pomohli.

Formálne požiadavky rigoróznej práce

Rigoróznu prácu je potrebné písať autorským plurálom.

Rigorózna práca by mala obsahovať: čestné prehlásenie,  obsah, abstrakt, úvod, jadro (metodologická časť), záver a zoznam použitej literatúry. Rigoróznou prácou by ste mali dokázať, že viete samostatne pracovať a viete prinášať nové poznatky k zvolenému odboru.  Dajte si tiež pozor aby ste čerpali z čo najširšieho spektra odbornej literatúry. Ak to téma vašej práce dovoľuje, určite zahrňte aj informácie zo zahraničnej literatúry.

Formálne požiadavky rigoróznej práce:

  • Písmo Times New Roman
  • Veľkosť písma 12
  • Riadkovanie 1,5
Podklady pre záverečnú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *