Resumé v diplomovej práci

Niektoré vysoké školy a univerzity vyžadujú ako povinnú časť diplomovej práce aj resumé. Čo vlastne resumé je? Čo by malo obsahovať? V akom jazyku ho písať?

Čo je resumé diplomovej práce?

Resumé by malo byť zhrnutím všetkých najdôležitejších záverov a zistení diplomovej práce. Mali by ste v ňom vysvetliť problematiku vašej záverečnej práce, použité metódy, závery ku ktorým ste dospeli a v neposlednom rade prínos práce a praktické využitie vašich záverov.

V resumé môžete zhrnúť nasledovné body:

  • Dôvody prečo ste si zvolili danú tému
  • Aký je hlavný cieľ práce, aké sú čiastkové ciele diplomovej práce
  • Aké metódy ste v diplomovke využili
  • Veľmi stručne môžete popísať kapitoly práce
  • Podarilo sa vám dosiahnuť stanovené ciele? Potvrdili ste stanovenú hypotézu?
  • Zhrnutie najdôležitejších dosiahnutých výsledkov
  • Aký je prínos diplomovej práce pre váš odbor a ako sa dajú vaše zistenia využiť v praxi

Ako písať resumé diplomovej práce?

Ak ste diplomovú prácu písali v slovenčine, resumé sa zvyčajne píše v anglickom jazyku. Ak ste písali diplomovú prácu v cudzom jazyku, nemalo by chýbať resumé v slovenčine. Radšej si však požadovaný jazyk v resumé potvrďte aj so svojim školiteľom, niektoré školy totiž vyžadujú resumé aj v oboch jazykoch, prípadne aj v inom jazyku.

Dĺžka resumé v diplomovej práci je rôzna. Zvyčajne by resumé malo byť o niečo dlhšie ako anotácia. Niektoré školy ho vyžadujú približne na jednu normostranu, iné zas požadujú aby dosahovalo až dĺžku 10% celej diplomovej práce. Preštudujte si preto vždy radšej smernicu vašej vysokej školy.

Pri písaní resumé by ste sa mali riadiť pravidlom „menej je niekedy viac“. Snažte sa aby to naozaj bolo viac o faktoch a zhrnutí dôležitých informácií. V resumé nie je miesto pre dlhé opisy a zložité súvetia. Do resumé nepatria obrázky, grafy, tabuľky ani citácie.

Resumé by sa malo nachádzať v záverečnej časti diplomovej práce – väčšina fakúlt ho vo svojich smerniciach umiestňuje medzi záver a zoznam bibliografických odkazov.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *