Proces kvalitatívneho výskumu diplomovej práce

Ak sa v diplomovej práci rozhodnete využiť kvalitatívny výskum, mali by ste si jeho proces rozdeliť na dve fázy – prípravná a realizačná etapa.

Prípravná etapa kvalitatívneho výskumu

Do prípravnej etapy patrí: zadefinovanie problému  a cieľa, orientačná analýza situácie a plán výskumného projektu.

Zadefinovanie problému a cieľa

V tejto fáze by ste mali vysvetliť za akým účelom chcete výskum robiť a čo ním chcete dosiahnuť. Snažte sa zahrnúť čo najviac faktorov, ktoré váš výskum môžu ovplyvniť a pozerajte sa na problém z viacerých uhlov. Stanovte si cieľ, ktorý asi chcete dosiahnuť, nájdite aj alternatívne riešenia. Navrhnite kde budete hľadať informácie a ktoré údaje je potrebné zhromaždiť.

Analýza situácie

Spravte si vlastnú analýzu a pokúste sa zistiť čo najviac dostupných informácií k danému problému. Informácie hľadajte buď v literatúre alebo sa obráťte na ľudí, ktorí sa už daným výskumom zaoberali.

Plán výskumného projektu

V tomto kroku by ste si mali naplánovať všetky dôležité body vášho kvantitatívneho výskumu. Patria sem najmä:

  • Akú metódu chcete na výskum využiť (skupinové diskusie, pozorovanie, produktové testy)
  • Kde a v akom časovom období budete výskum vykonávať
  • Spôsob akým budete výskum vykonávať – napr. osobne, telefonicky, online…
  • Aká skupina ľudí bude vašou výskumnou vzorkou
  • Ako budete zozbierané údaje analyzovať a vyhodnocovať

Realizačná etapa kvalitatívneho výskumu

Do realizačnej etapy patrí: zber údajov, spracovanie a analýza údajov, vyhodnotenie údajov.

Zber údajov

To ako dlho vám táto fáza potrvá záleží najmä od toho, koľko údajov chcete získať. Dajte si pozor aby ste všetky zozbierané údaje mali podrobne zaznamenané a vyhnete sa tak tomu, aby ste výskum museli opakovať.

Spracovanie a analýza údajov

Najlepšou možnosťou je zhrnúť všetky údaje v elektronickej forme. Údaje vždy skontrolujte a upravte do vami požadovanej formy.

Vyhodnotenie údajov

Vyhodnotením údajov by ste sa mali dopracovať k záverom a odporúčaniam najvhodnejšieho riešenia skúmaného problému. Odporúčania by mali mať logickú štruktúru. Výsledkom je hypotéza alebo teória. Tú potom môžete v diplomovej práci ďalej skúmať kvantitatívnymi výskumnými metódami. Zmyslom hypotéz je lepšia interpretácia výsledkov.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *