Aký prínos má vaša bakalárska práca?

Na väčšine slovenských vysokých škôl a univerzít nezískate titul bakalára pokiaľ neodovzdáte a neobhájite bakalársku prácu. Bakalárska práca by mala pomôcť najmä vášmu profesijnému a odbornému rozvoju, avšak komisia na obhajobe sa zvyčajne zvykne zaujímať hlavne o prínos vašej práce danému odboru alebo praxi. Aký má teda prínos vaša bakalárska práca?

Prínos bakalárskej práce – teoretická práca

Mnohí študenti, ktorí si zvolia čisto teoretickú bakalársku prácu, majú problém vymyslieť aký mala prínos. Bakalárka by nemala byť len prepisom toho čo už napísali iní odborníci. Ako teda dať pridanú hodnotu teoretickej bakalárskej práci?

  • Porovnávajte. Pri teoretickej bakalárke by ste si mali nájsť čo najväčší počet zdrojov od rôznych autorov. Vašim prínosom potom môže byť porovnanie výsledkov alebo výskumov ku ktorým sa jednotliví odborníci dopracovali. Porovnávať môžete buď všetkých odborníkov medzi sebou alebo si ich môžete zatriediť do skupín napr. výsledky slovenských výskumníkov vs. svet atď.
  • Sumarizovanie. Výskumy a výsledky jednotlivých odborníkov nezabudnite sumarizovať. Ak by ste prepisovali celé odseky z dostupnej literatúry, mohli by ste sa dopracovať k obrovskej zhode v systéme CRZP. Ak sa všetko zosumarizujete a prepíšete vlastnými slovami, vyhnete sa veľkej zhode a taktiež bude v práci aspoň váš malý prínos.
  • Vyjadrite svoj názor. Aj keď v bakalárskej práci budete rozoberať výsledky iných autorov, pokúste sa vyjadriť svoj názor na jednotlivé výskumy aj výsledky. Zhodnoťte čo je podľa vás dôležité v ktorom výskume a ku ktorým názorom máte najbližšie. Ak viete vyjadriť svoj názor, preukážete  tým komisii na obhajobe, že ste téme naozaj porozumeli a nepoňali ste ju len ako prepis novej príručky.
  • Náčrt možných výskumov. Ak plánujete tému zo svojej bakalárky ďalej rozoberať aj v diplomovej práci, môžete v skratke načrtnúť akému výskumu sa plánujete venovať.

Prínos bakalárskej práce – práca s praktickou časťou

V tomto prípade budete mať síce s bakalárkou zrejme oveľa viac práce, avšak budete mať jednoduchšie pred komisiou na obhajobe preukázať vlastný prínos. Pri praktickej časti diplomovej práce máte zvyčajne na výber z dvoch možností (môžu sa aj prelínať):

  • Vlastný výskum. Vybrať si môžete z viacerých druhov kvalitatívnych alebo kvantitatívnych metód. Nech si vyberiete ktorúkoľvek metódu, podstatné je, že v bakalárskej práci využijete dáta, ktoré sami získate. Ak sa vám ich podarí spracovať do zaujímavej podoby a vyvodíte z nich vlastné závery, bude mať vaša práca nepochybne pre odbor prínos obhájiteľný aj pred komisiou.
  • Spolupráca s firmou. Ak napr. študujete odbor v ktorom sa zameriavate na procesy vo firme, ideálnou voľbou pre vás bude priama spolupráca s vybranou firmou. Môžete tak skúmať podmienky v konkrétnej firme a navrhovať zlepšenia, ktoré prediskutujete s ľuďmi v tejto firme. Ak prídete na vylepšenia, ktoré sa zapáčia aj samotnej firme, určite nebudete mať problém presvedčiť komisiu, že vaša práca mala naozaj význam.
Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *