Prílohy v diplomovej práci

Diplomové práce patria vďaka výskumnej časti k najrozsiahlejším prácam. Niektoré zahŕňajú také množstvo čísel a tabuliek, že by v kontexte samotnej práce pôsobili rušivo. Preto je povolené do diplomovej práce zahrnúť aj prílohy. Tiež k nim smiete priložiť nákresy, projektovú dokumentáciu alebo podobné materiály. Pokiaľ potrebujete podložiť svoje tvrdenia obsiahlejším textom, zahrňte ho tiež do príloh.

Čo patrí medzi prílohy v diplomovej práci?

Medzi prílohy v diplomovej práci môžete zaradiť takmer čokoľvek, čo môže pomôcť lepšie pochopiť kontext vašej práce. Sú nepovinnou súčasťou diplomovej práce. Patria sem napríklad:

 • Obrázky a ilustrácie – často sa môže stať, že jeden obrázok pomôže viac ako siahodlhé textové vysvetlenie. Pokojne do príloh pridajte ilustrácie, či už vytvorené vami alebo prebrané od iných autorov.
 • Tabuľky a grafy sú skvelé na interpretáciu rôznorodých dát. V tabuľke všetky dáta vyzerajú omnoho prehľadnejšie a vďaka grafom viete jednoducho znázorniť aj všelijaké porovnania dát a podobne.
 • Fotografie – Fotografie môžete využiť napr. na dokumentovanie výskumu, prípadne môžete porovnávať staré fotky s novými (ako vyzeralo niektoré miesto, čo sa počas rokov zmenilo?). Využiť môžete taktiež fotografie vytvorené mikroskopom, teleskopom či inými technológiami.
 • Audio alebo videozáznam – Medzi prílohy patrí aj zvukový alebo zvukovo obrazový materiál, ktorý často využívajú najmä študenti umeleckých smerov. Patria sem záznamy z koncertov, hudobné ukážky, ukážky z filmu alebo rádia. Tieto materiály sa v prílohe stručne popíšu. Ak ich potrebujete pustiť na obhajobe, je potrebné vopred to nahlásiť zodpovedajúcemu pracovníkovi, aby bola zabezpečená technika.
 • Schémy alebo technické výkresy – sem môžete zaradiť napríklad mapy, či iné podobné výkresy, ktoré zvyčajne využívajú najmä študenti technických fakúlt.

Štruktúra príloh diplomovej práce

Pre prílohy v diplomovej práci platia nasledovné pravidlá:

 • Vždy by sa v diplomovej práci mali nachádzať úplne na konci, čiže až za zoznamom použitej literatúry.
 • Každú prílohu je potrebné očíslovať rímskymi alebo arabskými číslicami (Príloha 1 alebo Príloha I). Toto označenie by malo byť navrchu alebo naspodku stránky s prílohou.
 • Zvyčajne sa na nich neuvádza číslo strany – pokiaľ je ale očíslovanie nutné, zvoľte iný typ ako pri zvyšku diplomovej práce (ak bola celá práca číslovaná arabskými číslicami, zvoľte pri prílohe rímske alebo naopak).
 • Vždy je potrebné uviesť zdroj odkiaľ príloha pochádza. Platia tu rovnaké pravidlá citácií ako pre zvyšok práce a je potrebné všetky zdroje uviesť v zozname použitej literatúry.
 • Ak v práci použijete grafy alebo fotografie ktoré ste sami vytvorili, je potrebné tento fakt tiež uviesť a označiť ich napr. „Zdroj: archív autora“ alebo  „Zdroj: vytvorené autorom“
 • Pokiaľ ste v práci využili dotazníky a našli ste v nich zaujímavé odpovede, môžete ich tiež zahrnúť do príloh.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *