Prílohy v diplomovej práci

Diplomové práce patria vďaka výskumnej časti k najrozsiahlejším prácam. Niektoré zahŕňajú také množstvo čísel a tabuliek, že by v kontexte samotnej práce pôsobili rušivo. Preto sa využívajú prílohy diplomovej práce. Tiež k nim smiete priložiť nákresy, projektovú dokumentáciu alebo podobné materiály. Pokiaľ potrebujete podložiť svoje tvrdenia obsiahlejším textom, zahrňte ho tiež do príloh.

Štruktúra príloh diplomovej práce

Pre prílohy diplomovej práce platia nasledovné pravidlá:

  • Vždy by sa v diplomovej práci mali nachádzať úplne na konci, čiže za zoznamom použitej literatúry.
  • Každú prílohu je potrebné očíslovať rímskymi alebo arabskými číslicami (Príloha 1 alebo Príloha I). Toto označenie by malo byť navrchu alebo naspodku stránky s prílohou.
  • Zvyčajne sa na nich neuvádza číslo strany – pokiaľ je ale očíslovanie nutné, zvoľte iný typ ako pri zvyšku diplomovej práce (ak bola celá práca číslovaná arabskými číslicami, zvoľte pri prílohe rímske alebo naopak).
  • Vždy je potrebné uviesť zdroj odkiaľ príloha pochádza. Platia tu rovnaké pravidlá citácií ako pre zvyšok práce a je potrebné všetky uviesť v zozname použitej literatúry.
  • Ak v práci použijete grafy alebo fotografie ktoré ste sami vytvorili, je potrebné tento fakt tiež uviesť a označiť ich napr. „Zdroj: archív autora“ alebo  „Zdroj: vytvorené autorom“
  • Pokiaľ ste v práci využili dotazníky a našli ste v nich zaujímavé odpovede, môžete ich tiež zahrnúť do príloh.

Medzi prílohy patrí aj zvukový alebo zvukovo obrazový materiál, ktorý často využívajú najmä študenti umeleckých smerov. Patria sem záznamy z koncertov, hudobné ukážky, ukážky z filmu alebo rozhlasovej relácie. Tieto materiály sa v prílohe stručne popíšu. Ak ich potrebujete pustiť na obhajobe, je potrebné to vopred nahlásiť zodpovedajúcemu pracovníkovi, aby bola zabezpečená technika.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *