Prezentácia k diplomovej práci

Podarilo sa vám úspešne dopísať svoju diplomovú prácu ale stále vás čaká obhajoba? K obhajobe budete potrebovať prezentáciu v Powerpointe. Kvalitne vypracovaná prezentácia k diplomovej práci vám môže pri obhajobe veľmi pomôcť. Naopak ak prezentáciu nespravíte dobre, nepoteší to ani vás, ani komisiu. Ako teda túto prezentáciu vypracovať?

Dĺžka prezentácie

Prezentácia počas obhajoby diplomovej práce by mala trvať približne 10 minút. Pokúste sa preto zhrnúť všetky dôležité informácie maximálne v 10 slajdoch. O každom slajde potom môžete rozprávať približne minútu. Určite si nerobte prezentáciu dlhšie ako sa odporúča. Dĺžka obhajoby je pevne stanovená a komisii sa nebude chcieť počúvať tú vašu pol hodinu len preto, že vypracujete 30 slajdov. Ak by ste mali príliš dlhú prezentáciu, môže sa vám stať, že vás stopnú a nestihnete prezentovať tie najdôležitejšie časti.

Formálna stránka prezentácie k diplomovej práci

Kvalitná prezentácia k diplomovej práci by mala spĺňať nasledovné formálne náležitosti:

 • V prezentácií v žiadnom prípade nepíšte celé vety. Všetko píšte v odrážkach.
 • Odporúčaná dĺžka je 7×7, čiže 7 odrážok na jednom slajde a každá odrážka by mala obsahovať približne 7 slov. Naučte sa potom ku každej odrážke radšej viac rozprávať.
 • Dajte si tiež pozor na veľkosť písma. Všeobecne sa odporúča veľkosť 22-28 pre text a 34-40 pre nadpis. Prezrite si svoju prezentáciu vždy radšej z väčšej diaľky, aby ste zistili či viete všetky informácie bez problémov prečítať.

Vizuálna stránka prezentácie k diplomovej práci

Každý Powerpoint má štandardné šablóny. Pokúste sa však na internete pohľadať medzi množstvom voľne stiahnuteľných šablón takú, ktorá vystihne tému vašej diplomovej práce. Dajte si tiež záležať na výbere typu písma – tu platí najmä pravidlo aby písmo vyzeralo seriózne a bolo dobre čitateľné. Zamerajte sa aj na farby – tmavé písmo na tmavom pozadí alebo naopak sú veľkou chybou, ktorá pokazí dojem z celej prezentácie. Odporúčame sa držať klasiky – čiernym písmom na bielom pozadí určite nič nepokazíte.

Pozor si dajte najmä pri výbere animácií. To aby vám odrážky postupne prichádzali po jednej na obrazovku môže byť síce pekný nápad, avšak nakoniec vás to nepretržité klikanie skôr vyvedie z koncentrácie. Odporúčame animácie úplne vynechať alebo ich využiť len  v prípade ak chcete zaujať zaujímavým výsledkom výskumu, ktorý sa na slajde zjaví neskôr.

Štruktúra prezentácie

O čom  teda v prezentácií písať a ako vytvoriť jej štruktúru? Slajdy odporúčame podeliť nasledovne:

 • 1 slajd – úvodný s menom a témou diplomovej práce
 • 1 slajd – krátky popis vybranej témy, zdôvodnenie výberu témy a cieľ práce
 • 1 slajd – popis súčasného stavu, krátke zhrnutie teoretickej časti
 • 1 slajd – použité metódy
 • 1-3 slajdy – skúmania a výsledky vašej práce
 • 1-2 slajdy – prínosy a záver
 • 1 slajd – odporúčania pre využitie v praxi
 • 1 slajd – odpoveď na otázky z posudku + diskusia

Vypracujte si otázky z posudku

Oponent vám ešte pred obhajobou vypracuje posudok diplomovej práce. Väčšina oponentov do posudku zahrnie aj doplňujúce otázky k práci. Odpovede na tieto otázky si môžete pripraviť vopred a zahrnúť ich aj do prezentácie.

Prezentáciu si vopred prejdite

Keď máte prezentáciu hotovú, prejdite si ju aj niekoľkokrát nahlas. Nakoľko v prezentácií budete mať spísané len základné body, porozmýšľajte vopred o čom chcete pri každom slajde hovoriť. Určite vám to pomôže počas obhajoby pôsobiť  suverénnejšie a všetkých tak presvedčíte, že viete o čom hovoríte.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *