Predhovor bakalárskej práce

Každá bakalárska práca začína buď úvodom alebo predhovorom. Predhovor je síce nepovinnou časťou bakalárskej práce, ale práve dobre spracované nepovinné časti vám môžu priniesť plusové body pri hodnotení.

Čo má obsahovať predhovor bakalárskej práce

Mnohí študenti si mýlia úvod a predhovor. Kým úvod je povinnou časťou bakalárskej práce, predhovor na väčšine vysokých škôl povinný nie je. V predhovore by ste mali popísať skôr to, prečo a ako vaša bakalárska práca vznikla. Pokojne popíšte ako ste sa k danej téme dostali, prečo vás zaujala a podobne. Taktiež popíšte jej spoločenský význam a aké sú ciele práce. Predhovor by nemal obsahovať odborné charakteristiky ani obsah jednotlivých kapitol – toto si nechajte až do úvodu bakalárky. V predhovore môžete spomenúť aj spoluprácu s externou firmou, ak ste napríklad s niekým spolupracovali na praktickej časti práce.

  • Predhovor sa nečísluje  ako samostatná kapitola, avšak do konečného počtu znakov bakalárskej práce sa zarátava.
  • Jeho dĺžka by mala byť maximálne jedna normostrana.
  • Predhovor vždy píšte na samostatnú stranu.
  • Predhovor bakalárskej práce sa píše v neosobnom štýle – zvyčajne v tretej osobe, prípadne v prvej osobe množného čísla.

Rozdiel medzi predhovorom, úvodom a abstraktom

  • Predhovor bakalárskej práce by mal uviesť čitateľa do vašej práce ale nemal by rozoberať jej problematiku. Ako sme písali vyššie, skôr sa venujte tomu prečo vás daná téma zaujala a ako ste ju spracovali, namiesto popisovania odborných pojmov a jednotlivých kapitol práce.
  • Abstrakt bakalárskej práce – v abstrakte sa už môžete viac venovať samotnej téme, avšak vzhľadom k jeho obmedzenej dĺžke sa zvyčajne vyjadríte ku všetkému len jednou vetou. Môžete v ňom spomenúť prečo je daná téma aktuálne zaujímavá, aké ciele ste si stanovili, aké metódy sú v práci použité, stručne zhrniete o čom je teoretická a praktická časť a napokon k akým záverom ste dospeli. Nezabudnite ho napísať v slovenčine a aspoň jednom svetom jazyku.
  • Úvod bakalárskej práce má z týchto častí najväčší povolený rozsah, a preto sa v ňom oproti predhovoru a abstraktu môžete rozpísať podrobnejšie. Popíšte v ňom tému práce, vaše výskumné metódy, odkiaľ ste získavali dáta, aké máte stanovené ciele, stručný obsah jednotlivých kapitol atď.
Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *