Praktická časť diplomovej práce

S teoretickou časťou záverečnej práce má väčšina študentov skúsenosti už od bakalárky. V diplomovej práci je však povinná aj praktická časť. Čo by mala praktická časť diplomovej práce obsahovať?

Empirický výskum v diplomovej práci

Praktická časť diplomovej práce sa ináč nazýva aj empirická. Najčastejšie má formu výskumu. Vybrať si môžete medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom.

V praktickej časti diplomovej práce by ste sa mali zamerať na:

  • Použité výskumné metódy
  • Cieľ výskumu (súvisiaci si cieľom diplomovej práce)
  • Hypotézy (a ich potvrdenie alebo vyvrátenie)
  • Samotný empirický výskum – s ním súvisí vybraná prieskumná vzorka, spracovanie a vyhodnotenie výskumu
  • Diskusiu
  • Odporúčania ako využiť výsledky vašej diplomovej práce v praxi

V diplomovej časti je práve empirický výskum, tým čo zvyčajne najviac zaujme školiteľa aj oponenta. Premyslite si preto už pred voľbou témy vašej diplomovky, či zvládnete k danej téme spraviť aj svoj výskum.

Výskum, ktorý zaujme

Ako pripraviť výskum, ktorý nebude len „povinnou jazdou“ ale naozaj zaujme? Prvou radou je, aby ste sa snažili riešiť aktuálne témy. Ďalej sa snažte problém riešiť s väčším množstvom ľudí – ak napr. robíte výskum pomocou dotazníka, snažte sa ho poctivo distribuovať medzi ľudí. Čím viac ľudí vám dotazník vyplní, tým máte väčšiu šancu, že vďaka nim dospejete k zaujímavým názorom. Ďalej sa sústreďte na:

  • Dobrú formuláciu otázok. Rozhodnite sa, či chcete využívať aj otvorené otázky, alebo respondentom poskytne len otázky s výberom možností. Snažte sa aby otázky boli stručné, avšak najmä ľahko pochopiteľné. Ak respondentom otázky nedávajú zmysel, majú tendenciu dotazník nevyplniť. Dajte preto radšej dotazník pred rozposlaním respondentom skontrolovať rodičom, kamarátom alebo spolužiakom, aby ste si overili, či sú otázky správne formulované.
  • Akých respondentov si vybrať? V prvom rade si premyslite či potrebujete odpovede od skupiny ľudí, ktorá má konkrétne skúsenosti /vedomosti alebo chcete získať všeobecný názor verejnosti. Podľa toho si potom zvoľte vzorku ľudí, ktorým dotazník rozošlete.
  • Ako dotazníky spracovať? V dnešnej dobe vám už prácu so spracovaním dotazníkov vedia značne uľahčiť programy v ktorých dotazník aj vytvoríte (napr. aj cez Formuláre Google).  Pri spracovaní dotazníkov je dôležité: zamyslieť sa čo chcete z dotazníkov zistiť, zjednotiť dáta do rovnakej formy, analyzovať dáta, overiť správnosť dát a vytvoriť z nich záverečnú správu. Viac si o každom bode môžete prečítať v článku „Ako vyhodnotiť dotazník pri diplomovej práci“.
  • Ako odpovede z dotazníkov využiť?  Na základe odpovedí z dotazníkov by ste mali byť schopní potvrdiť alebo vyvrátiť stanovené hypotézy. Využiť môžete aj špecifické názory a niektoré z tých najzaujímavejších alebo najprekvapivejších môžete do diplomovej práce spísať. Ukážete tak, že ste sa danou témou zaoberali hlbšie a nešlo vám len o povrchné potvrdenie známych faktov.
Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *