Pracovné postupy v diplomovej práci

Konečne ste si vybrali tému diplomovej práce, ale zasekli ste sa a neviete ako ďalej? Aké sú pracovné postupy v diplomovej práci?

Postup spracovania vybranej témy

Každý študent má svoj pracovný postup pri písaní školských prác, avšak máme pre vás zopár odporúčaní ako postupovať pri písaní diplomovky, aby ste to zvládli čo najlepšie.

 1. Oboznámte sa so všeobecnými pravidlami, ktoré má diplomová práca spĺňať – aká je predpísaná štruktúra, aký má byť obsah, aký máte predbežný časový harmonogram?
 2. Pohľadajte vhodnú literatúru a ďalšie zdroje, ktoré v diplomovej práci využijete. Ohľadom vhodných zdrojov sa určite poraďte so svojim školiteľom.
 3. Stanovte si cieľ diplomovej práce. Zamyslite sa aký prínos by vaša práca mala mať. Skonzultujte ho so svojim školiteľom.
 4. Spravte si osnovu diplomovej práce.
 5. Začnite si čítať zhromaždené zdroje a píšte si z nich poznámky. Snažte sa k danej téme rovno napísať aj svoje myšlienky či názory. Nezabudnite si rovno značiť z akej knihy pochádza daná informácia, aby ste to nemuseli neskôr spätne vyhľadávať.
 6. Začnite riešiť praktickú časť diplomovej práce. Aký výskum chcete robiť? Koľko vám výskum zaberie času?
 7. Napíšte najskôr teoretickú a neskôr praktickú časť práce. Nezabudnite diplomovku pravidelne konzultovať so svojim školiteľom, aby ste na prípadné chyby prišli čím skôr.
 8. Skontrolujte si či vaša práca obsahuje všetky povinné časti. Taktiež sa zamerajte na formálnu úpravu a skontrolujte si veľkosti a typ písma, okraje, riadkovanie a podobné náležitosti.
 9. Vykonajte jazykovú korektúru – skontrolujte gramatické chyby, interpunkciu a preklepy.
 10. Po kontrole a dohode so školiteľom odovzdajte prácu do elektronického systému vašej školy. Odtiaľ bude práca nahraná do systému CRZP a vyhodnotí sa vaša zhoda s inými diplomovými prácami.
 11. Prácu si nechajte vytlačiť a odovzdajte potrebné množstvo kópií na katedru do stanoveného termínu.
 12. Pozrite si hodnotenia od školiteľa a oponenta a prečítajte si ich pripomienky. Pripravte si odpovede na otázky, ktoré zahrnú do hodnotenia školiteľ či oponent.
 13. Vypracujte si k obhajobe kvalitnú prezentáciu.
 14. Diplomovú prácu úspešne obhájte a choďte oslavovať.Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *