Poďakovanie v diplomovej práci

S diplomovou prácou študentom zvyčajne pomáha školiteľ, prípadne nejaký iný konzultant, či už zo školy alebo z externej inštitúcie. Ak by ste im chceli vyjadriť vďačnosť za ich pomoc, spravte tak práve v poďakovaní.

Poďakovanie nie je povinnou súčasťou diplomovej práce, avšak väčšina študentov ho zvykne do svojej záverečnej práce zahrnúť. Či ho do práce chcete alebo nechcete zahrnúť sa teda môžete rozhodnúť sami.

Umiestnenie poďakovania v diplomovej práci

Ak poďakovanie do diplomovej práce chcete zahrnúť, mali by ste ho napísať na samostatnú stranu. Táto strana sa zvyčajne nachádza medzi čestným vyhlásenímabstraktom. Preverte si to však v smernici vašej vysokej školy alebo univerzity.

Samotné poďakovanie by sa malo skladať z jednej – dvoch viet, v ktorých poďakujete komu uznáte za vhodné. Poďakovanie sa píše na spodok strany.

Poďakovanie školiteľovi

Najčastejšie sa v diplomovej práci ďakuje práve školiteľovi, nakoľko pre väčšinu študentov by to mal byť človek, ktorý s prácou pomôže najviac. Ďakovať mu môžete za odborné rady pri písaní diplomovej práce alebo za užitočné pripomienky.

Ak ste mali na škole ešte iného profesora, ktorého pomoc pri práci oceňujete, pokojne poďakujte aj jemu a veľmi stručne zhrňte ako vám pomohol.

Poďakovanie za spoluprácu

Ak ste v praktickej časti diplomovej práce spolupracovali s nejakou firmou alebo konkrétnym zamestnancom, môžete do poďakovanie zahrnúť aj ich. Tu ďakujte napríklad za poskytnutie potrebných údajov alebo za odborné konzultácie pri vypracovávaní praktickej časti.

Vzor poďakovania v diplomovej práci

Ako má teda samotné poďakovanie vyzerať?

Vzor poďakovania 1:

Chcem sa poďakovať svojmu školiteľovi (doplňte jeho meno aj s titulmi) za cenné rady a odbornú pomoc, ktoré mi poskytol pri písaní diplomovej práce.

Vzor poďakovania 2:

Ďakujem môjmu školiteľovi (doplňte jeho meno aj s titulmi) za užitočné pripomienky, ochotu a usmernenie pri písaní diplomovej práce. Taktiež ďakujem (doplňte meno) zo spoločnosti (doplňte názov firmy) za odborné konzultácie a za poskytnutie údajov potrebných pre vypracovanie praktickej časti diplomovej práce.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *