Poďakovanie v bakalárskej práci

Poďakovanie patrí k nepovinným častiam bakalárskej práce,  a teda si môžete sami vybrať či ho do práce zahrniete alebo nie. Väčšina študentov ho však vo svojej bakalárke uvádza.

Poďakovanie je krátke, skladať by sa malo len z jednej alebo dvoch viet. Píše sa vždy na samostatnú stranu, ktorá sa najčastejšie nachádza medzi čestným vyhlásením a abstraktom. Poďakovanie sa píše na spodnú časť strany. Vrchná časť strany zostáva prázdna.

Poďakovaním by ste mali vyjadriť svoju vďačnosť ľudom, ktorí vám pri písaní bakalárky pomohli.

Poďakovanie školiteľovi bakalárskej práce

Najčastejšie sa v bakalárskej práci ďakuje školiteľovi, keďže by to mal byť človek, ktorý vám pri písaní práce pomohol najviac. Ak vám s prácou pomáhali aj iní profesori, môžete poďakovať aj im. Ďakuje sa za odborné rady alebo užitočné pripomienky poskytnuté počas písania bakalárskej práce.

Pokiaľ ste so svojim školiteľom nemali vyslovene zlý vzťah, poďakovanie odporúčame do práce zahrnúť. Vás to bude stáť len minimum námahy, ale poďakovať sa patrí a školiteľ to ocení.

Poďakovanie za spoluprácu

Ak ste sa rozhodli zahrnúť do svojej bakalárskej práce aj praktickú časť a spolupracovali ste na nej s firmou, externým vedcom alebo inými ľuďmi, ktorí vám pomohli s výskumom, môžete do poďakovania zahrnúť aj takýchto ľudí alebo firmy. Vďaku môžete vyjadriť za odborné konzultácie alebo poskytnutie potrebných informácií a údajov.

Vzor poďakovania v bakalárskej práci

Samotné poďakovanie teda môže vyzerať nasledovne:

Vzor poďakovania 1:

Chcem sa poďakovať svojmu školiteľovi (doplňte jeho meno aj s titulmi) za cenné rady a odbornú pomoc, ktoré mi poskytol pri písaní bakalárskej práce.

Vzor poďakovania 2:

Ďakujem môjmu školiteľovi (doplňte jeho meno aj s titulmi) za užitočné pripomienky, ochotu a usmernenie pri písaní bakalárskej práce. Taktiež ďakujem (doplňte meno) zo spoločnosti (doplňte názov firmy) za odborné konzultácie a za poskytnutie údajov potrebných pre vypracovanie praktickej časti bakalárskej práce.

Podklady pre bakalársku prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *