Odovzdanie bakalárskej práce

Blížite sa konečne k dokončeniu bakalárskej práce ale neviete ako bude prebiehať jej odovzdanie? Tu je teda pre vás pár tipov.

Väčšina vysokých škôl na Slovensku má stanovený termín na odovzdanie bakalárskej práce v prvej polovici mája. Tento termín si však vždy overte na vašej fakulte, nakoľko sa pre rôzne študijné odbory môže líšiť. Taktiež si preverte, či daný termín platí pre odovzdanie práce v elektronickej podobe alebo ju v rovnaký deň musíte odovzdať aj vytlačenú.

Elektronické odovzdanie bakalárskej práce

V elektronickom systéme školy si vyplníte údaje o práci (počet strán, abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku) a licenčnú zmluvu o použití práce. Systém vám automaticky vygeneruje 2 typy licenčných zmlúv. Každú licenčnú zmluvu si 2x vytlačte. Elektronický systém vám vygeneruje aj analytický list (ten si vytlačte 1x) a protokol o odovzdaných súboroch (vytlačte 2x).

Keď máte bakalársku prácu hotovú, je potrebné v elektronickom systéme označiť ju ako finálnu verziu. Prácu je potrebné vkladať vo formáte pdf, s možnosťou prevedenia na čistý text. Bakalársku prácu môžete ako finálnu označiť len raz, dajte si preto pozor aby ste tak spravili až keď ju máte skontrolovanú a máte vložené všetky prílohy a potrebné časti. Finálna verzia bakalárky je automaticky zaslaná do systému CRZP na kontrolu originality. Protokol o kontrole originality následne nájdete tiež v elektronickom systéme.

Po overení kontroly originality vloží do elektronického systému váš školiteľ a následne aj oponent posudok. Tu si ich môžete pozrieť a oboznámiť sa s otázkami oponenta k vašej bakalárskej práci. Posudok by ste mali mať k dispozícii najneskôr 3 dni pred obhajobou.

Odovzdanie vytlačenej bakalárskej práce

Ešte predtým ako zadáte prácu do elektronického systému vašej školy, vám školiteľ 2x vytlačí zadanie bakalárskej práce. Zadanie podpisujete vy aj školiteľ. Jedno zadanie vkladáte do svojej bakalárskej práce. V štruktúre bakalárskej práce je poradie: obal, titulný list a následne zadanie záverečnej práce. Druhú kópiu zadania odovzdáte na študijnom oddelení spolu s vytlačenými verziami bakalárky.

Odovzdávať budete aj 2x licenčné zmluvy, 1x analytický list, 2x protokol o odovzdaných súboroch a 2x protokol o kontrole originality. Tieto dokumenty  je potrebné podpísať modrým perom a odovzdať na študijnom oddelení.

Bakalárska práca musí byť zviazaná tak, aby nebolo možné z nej vyberať jednotlivé stránky. Niektoré školy vyžadujú všetky kópie v tvrdej väzbe a niektoré povoľujú ak kópie v termoväzbe, tak si na vašej fakulte overte ako to je u vás. Tlačená verzia práce musí byť zhodná s elektronickou verziou bakalárskej práce.

Odovzdávate teda:

  • 2x vytlačenú prácu (niektoré fakulty požadujú 3 kópie, tak si to overte na vašom študijnom oddelení)
  • 1x elektronickú verziu bakalárskej práce na CD
  • 1x zadanie (jedno je už súčasťou vytlačenej práce)
  • 2x licenčné zmluvy (podpísané študentom)
  • 1x analytický list (podpísaný študentom)
  • 2x protokol o odovzdaných súboroch (podpísané študentom)
  • 2x protokol o kontrole originality (podpísané študentom)
Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *