Obsah a osnova diplomovej práce

Osnova aj keď nie je povinnou súčasťou diplomovej práce, môže byť počas písania nesmierne dôležitá najmä pre vás. Obsah je povinnou súčasťou diplomovky a vytvoriť ho správne robí problém mnohým študentom. Ako a prečo teda vytvárať obsah a osnovu?

Osnova diplomovej práce

Osnova nie je povinnou súčasťou diplomovej práce avšak pravdepodobne ju od vás bude vyžadovať váš školiteľ. Taktiež vám môže pomôcť pri počas celého písania diplomovky. Osnova je vlastne vašim plánom diplomovej práce a mali by ste ju vypracovať čo najskôr. Osnova nebude zahrnutá v samotnej diplomovke, preto ju môžete pokojne písať aj perom na papier.

 Ak si vypracujete kvalitnú osnovu, nemalo by sa vám stať, že sa zaseknete a nebudete vedieť o čom ďalej písať. Vypracovaná osnova diplomovej práce vám môže taktiež pomôcť pri výbere literatúry, ktorú budete potrebovať do jednotlivých kapitol.

Pri tvorbe osnovy by ste sa mali zamyslieť nad hlavným cieľom ku ktorému sa chcete v diplomovej práci dostať. Ten si potom rozdelíte na čiastkové ciele, ktoré budete postupne plniť. Osnovu sa snažte deliť tiež do kapitol (čo bude v teoretickej časti, čo bude obsahom praktickej časti a ako plánujete robiť vyhodnotenie cieľov).

Obsah diplomovej práce

Obsah je povinnou časťou diplomovej práce. Obsah by sa mal nachádzať za abstraktom diplomovej práce a vkladá sa vždy na novú stranu.

Obsah by mal čitateľom pomôcť s orientáciou v celej diplomovej práci. Pozostáva z názvov všetkých kapitol aj podkapitol a z čísla strany na ktorej sa daná kapitola začína. Práve podľa obsahu si často vyhľadá oponent aj komisia časti práce, ktoré sa im zdajú podstatné. Zamyslite sa preto poriadne nad názvami jednotlivých kapitol a snažte sa aby tie s ktorými ste najviac spokojní a obsahujú dôležité časti práce mali aj pútavý názov. Snažte sa však tiež nadpisy udržať krátke a výstižné. Kapitoly by ste mali číslovať  – hlavné kapitoly 1, 2, 3… Pod nimi budú 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 atď. Kapitoly tretej úrovne 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 atď.

Obsah vždy vkladajte cez funkciu vo Worde (tab Referencie –  okienko Obsah).  Vkladajte preto do diplomovej práce všetky nadpisy z ponuky Wordu (Nadpis 1, nadpis 2…). Nadpisy si pred začatím písania diplomovej práce naformátujte podľa požiadaviek vašej školy. Takto vytvorený obsah vám, ušetrí mnoho času, nakoľko nebudete musieť v jednotlivých nadpisoch sami meniť veľkosti písma atď. a tiež budete mať istotu, že ste do obsahu nezabudli nič vpísať.

Po dopísaní celej diplomovky si nezabudnite obsah obnoviť, aby  ste nevynechali žiadne nadpisy a taktiež aby vám správne sedeli čísla strán. Pred vytlačením odporúčame prácu uložiť vo formáte .pdf, aby ste mali istotu, že nepríde k posunu jednotlivých nadpisov na iné strany.

Podklady pre diplomovú prácu
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *