Obsah a osnova bakalárskej práce

Písanie bakalárskej práce je pre väčšinu študentov prvou skúsenosťou s podobným typom práce, s väčším rozsahom. Je preto nesmierne dôležité, dať pozor na to čo chcete zahrnúť do obsahu, aby ste nevynechali nejakú dôležitú časť práce. A pre kvalitný obsah, je potrebná aj dobrá osnova.

Osnova bakalárskej práce

Osnova bakalárskej práce je pre autora dôležitá, pretože mu pomáha navrhnúť a plniť plán, podľa ktorého pri písaní postupuje. Ideálne je vypracovať osnovu čím skôr. Ako prvé si samozrejme potrebujete zvoliť tému bakalárskej práce, následne si o téme niečo naštudovať a potom stanoviť ciele práce a jej metodiku. A hneď za týmito krokmi by mala nasledovať osnova.

Pri tvorbe osnovy sa treba zamerať na hlavný problém, ktorý plánujete v práci riešiť a na cieľ ktorý chcete dosiahnuť. Potom problém rozdelíte na viaceré pod otázky a zvolíte si čiastkové ciele. Potom si už len navrhnete štruktúru, ktorou chcete jednotlivé problémy popísať a systém, ktorým sa dostanete k jednotlivým cieľom.

Osnovu je taktiež dobré prejsť si so svojim konzultantom – zistíte tak, či je váš plán pre bakalársku prácu v poriadku a vyhnete sa prepisovaniu celých kapitol, ktoré sa vášmu konzultantovi nebudú pozdávať.

Obsah bakalárskej práce

Obsah je povinnou časťou bakalárskej práce a pomáha čitateľom pri lepšej orientácií v práci. Vždy sa píše na novú stranu a mal by sa nachádzať za abstraktom a predhovorom. Obsah je vlastne zoznamom všetkých kapitol aj podkapitol bakalárskej práce, spolu s očíslovanými stranami, kde sa daná kapitola nachádza. Za obsahom by tiež mal byť zoznam tabuliek, grafov a príloh bakalárskej práce.

Nakoľko formálna stránka aj štruktúra sú hodnotené školiteľom aj oponentom, venujte štruktúre obsahu dostatočné množstvo času. Obsah si často prezrie aj školiteľ a oponent medzi prvými časťami celej vašej bakalárskej práce a členovia komisie, ktorí nemajú čas prečítať celú prácu si podľa neho vytvárajú názor a obraz o celej práci. Snažte sa teda jednotlivé kapitoly pomenovať tak, aby vystihovali skutočne to, o čom sú. Nepreháňajte to však s dĺžkou nadpisov, pretože pri obsahu platí – čím výstižnejšie a kratšie, tým lepšie.

Bakalárske práce sú zvyčajne rozdelené na tri hlavné kapitoly a každá z nich by mala mať tri až päť podkapitol. Hlavné kapitoly by mali byť označené 1, 2, 3… Ich podkapitoly sa značia 1.1, 1.2, 2.1 atď. Ak chcete členiť ešte ďalej, tak stupnica pokračuje 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3…

Po dopísaní bakalárskej práce si obsah vždy skontrolujte, aby vám v ňom nechýbala niektorá kapitola, alebo aby ste nemali popletené čísla strán, na ktorých sa dané kapitoly majú nachádzať.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *