Obrázky, tabuľky, grafy a prílohy v bakalárskej práci

Súčasťou bakalárskej práce sú často aj  tabuľky, grafy, obrázky a prílohy. Pomocou nich vie autor prehľadne spracovať a vyhodnotiť výsledky svojho výskumu.

Obrázky, tabuľky a grafy v bakalárskej práci

Pri obrázkoch, tabuľkách a grafoch pre bakalársku prácu, má autor dve možnosti:

  1. Použiť tie, ktoré už vytvoril niekto pred ním
  2. Vytvoriť si vlastné

Prvá možnosť sa využíva najmä v teoretickej časti a druhá v praktickej a analytickej. Všetky obrázky je potrebné očíslovať („Obrázok 1“) a pomenovať – najlepšie je zachovať rovnaké pomenovanie ako udával autor obrázku. Taktiež je potrebné uviesť zdroj, odkiaľ obrázok pochádza. Pokiaľ ste si vytvorili svoje vlastné, tak obrázok očíslujte, napíšte k nemu napr. „Zdroj: Vytvorené autorom/Vlastná tvorba“ a uveďte zdroj vstupov, vďaka ktorým ste ho vytvorili (napr. dotazník atď.).

Pokiaľ vytvárate vlastné grafy a tabuľky, dajte pozor na pomenovanie jednotlivých stĺpcov a riadkov. Vždy by malo byť hneď jasné čo daná tabuľka skúma, kde bol daný prieskum spravený (mesto, krajina, EU atď.), a za aké obdobie sú dané údaje.

Autor by mal tiež vytvoriť zoznam obrázkov, tabuliek a grafov (ideálne aj s číslom strany, kde sa čo nachádza) a umiestniť ho za obsah bakalárskej práce

Prílohy bakalárskej práce

Nepovinnou súčasťou bakalárskej práce sú prílohy. Je vhodné ich použiť najmä pri väčšom množstve tabuliek, obrázkov a grafov, ktoré by narúšali súvislosť práce. Prílohy sa nezarátavajú do rozsahu bakalárskej práce a platia pre ne nasledovné pravidlá:

  • Každá príloha by sa mala nachádzať na samostatnej strane a musí byť označená rímskymi alebo arabskými číslicami (Príloha 1/Príloha I).
  • Všetky prílohy by sa mali nachádzať až na konci samotnej práce (za zoznamom použitej literatúry).
  • Strany s prílohami sa nezvyknú číslovať, pokiaľ je ale číslovanie nevyhnutné, zvoľte iný typ ako pri zvyšku bakalárskej práce (rímske/arabské číslice).
  • Pri prílohách je taktiež potrebné uviesť zdroj, odkiaľ pochádza. Pri citovaní platia rovnaké pravidlá ako vo zvyšku práce.
  • Pokiaľ použijete grafy, tabuľky alebo fotografie, ktoré ste sami zhotovili, je potrebné označiť ich napr. „Zdroj: Vytvorené autorom/Zdroj: archív autora“.
  • Odporúča sa, aby prílohy mali rovnakú orientáciu strany, ako zvyšok práce.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *