Obhajoba bakalárskej práce

Každého študenta čaká po odovzdaní svojej bakalárskej práce ešte jej obhajoba. Prebieha pred komisiou a jej cieľom je oboznámiť členov komisie s témou svojej práce, prezentovať výsledky práce a zodpovedať na otázky z posudku rovnako ako aj doplnkové otázky od komisie.

Prezentácia zvyčajne trvá okolo 15 minút, samozrejme jej dĺžka sa môže meniť podľa počtu doplňujúcich otázok od komisie.

Na čo sa zamerať pred obhajobou bakalárskej práce:

 • Vypracovanie prezentácie v Powerpointe.

Prezentácia by mala byť stručná a výstižná. Snažte sa vyhnúť dlhým vetám a písať ju skôr v prehľadných odrážkach. Teoretickú časť zhrňte len v skratke a zamerajte sa najmä na časť výskumu a výsledkov práce. Nebojte sa používať grafy a tabuľky.

 • Vypracovanie odpovedí na otázky z posudku práce.

Výhodou týchto otázok je, že vám ich pošlú vopred a teda sa na dá dobre pripraviť a odpovede si viete nájsť či už na webe, v odbornej literatúre alebo ich skonzultovať s niekým skúsenejším. Môžete tiež slide s odpoveďami zakomponovať priamo do svojej prezentácie.

Na čo sa zamerať počas obhajoby bakalárskej práce:

 • Dodržiavanie predpísaného času
 • Udržiavanie očného kontaktu s členmi komisie
 • Upravený vzhľad a slušné správanie
 • Odborné vyjadrovanie
 • Na začiatku predstavte seba aj svoju tému
 • Je fajn spomenúť prečo ste si danú problematiku vybrali
 • Nezabudnite spomenúť cieľ a výsledky vašej práce
 • Zodpovedanie doplňujúcich otázok
 • Poďakovanie za pozornosť

Čo počas obhajoby nerobiť:

 • Neotáčajte sa komisii chrbtom
 • Nevenujte príliš veľa času teoretickej časti. Váš školiteľ aj oponent by ju mali ovládať a viac ich zaujíma váš pohľad na vec a prínos k danej problematike.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *