Obhajoba bakalárskej práce

Každého študenta čaká po odovzdaní svojej bakalárskej práce ešte jej obhajoba. Prebieha pred komisiou a jej cieľom je oboznámiť členov komisie s témou svojej práce, prezentovať výsledky práce a zodpovedať na otázky z posudku rovnako ako aj doplnkové otázky od komisie.

Priebeh obhajoby bakalárskej práce

Na obhajobe bakalárskej práce sa zúčastňuje študent, ktorý prácu obhajuje a komisia (tá sa na väčšine škôl skladá zo 4 ľudí). Školiteľ aj oponent bakalárskej práce sa na obhajobe môžu ale nemusia zúčastniť. Obhajoba je spravidla verejná, avšak je málo pravdepodobné, že by sa tej vašej niekto okrem vyššie spomínaných ľudí reálne zúčastnil.

Samotná obhajoba sa skladá z troch  častí – vašej prezentácie, posudkov  a potom nasledujú otázky od komisie.

 • Vaša prezentácia by mala trvať okolo 10 minút, dajte si pozor aby nebola príliš dlhá, lebo vás komisia stopne a môže sa vám stať, že sa nedostanete k dôležitým bodom.
 • Po vašej prezentácií komisia prečíta posudky od školiteľa aj oponenta a opýta sa na vás otázky z posudku. Ak napr. nesúhlasíte s názorom oponenta, pokojne vyjadrite svoj názor a vysvetlite prečo si myslíte, že správne je to tak ako vravíte vy. S komisiou sa však určite nehádajte.
 • Otázok od komisie môže byť rôzne množstvo, ak sa im bude zdať, že téme rozumiete pravdepodobne vás nebudú dlho trápiť, no ak nadobudnú pocit, že toho o téme veľa neviete, môže táto časť trvať dlhšie.
 • Následne sa komisia poradí a povie vám výsledok.

Na čo sa zamerať pred obhajobou bakalárskej práce:

 • Vypracovanie prezentácie k obhajobe

Prezentácia by mala byť stručná a výstižná. Snažte sa vyhnúť dlhým vetám a písať ju skôr v prehľadných odrážkach. Teoretickú časť zhrňte len v skratke a zamerajte sa najmä na časť výskumu a výsledkov práce. Nebojte sa používať grafy a tabuľky. Prezentáciu si radšej viac krát prejdite a stopnite si čas, koľko vám trvá. Naučte sa poriadne k jednotlivým snímkam rozprávať, počas obhajoby by ste to nemali čítať.

 • Vypracovanie odpovedí na otázky z posudku práce.

Výhodou týchto otázok je, že vám ich pošlú vopred a teda sa na dá dobre pripraviť a odpovede si viete nájsť či už na webe, v odbornej literatúre alebo ich skonzultovať s niekým skúsenejším. Môžete tiež slide s odpoveďami zakomponovať priamo do svojej prezentácie. Pripravte si odpovede aj na všeobecné otázky ako „Prečo ste si danú tému vybrali?“ alebo „Čo vám dalo písanie bakalárskej práce?“, „Aký prínos má vaša práca?“.

Na čo sa zamerať počas obhajoby bakalárskej práce:

 • Dodržiavanie predpísaného času – na posúdenie každej práce má komisia vymedzený čas. Dĺžku prezentácie nepreháňajte.
 • Udržiavanie očného kontaktu s členmi komisie
 • Upravený vzhľad a slušné správanie
 • Odborné vyjadrovanie
 • Na začiatku predstavte seba aj svoju tému
 • Je fajn spomenúť prečo ste si danú problematiku vybrali
 • Nezabudnite spomenúť cieľ a výsledky vašej práce
 • Zodpovedanie doplňujúcich otázok
 • Poďakovanie za pozornosť

Čo počas obhajoby nerobiť:

 • Neotáčajte sa komisii chrbtom
 • Nevenujte príliš veľa času teoretickej časti. Váš školiteľ aj oponent by ju mali ovládať a viac ich zaujíma váš pohľad na vec a prínos k danej problematike.
 • Nehádajte sa s komisiou. Svoj názor môžete vyjadriť, avšak dávajte pozor na tón svojho hlasu.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *