Návrhy a odporúčania v bakalárskej práci

Vaše návrhy a odporúčania sú dôležitou súčasťou bakalárskej práce, pretože do veľkej miery vedia ovplyvniť váš prínos k zvolenej téme. Čo písať do návrhov a odporúčaní, či do záveru bakalárskej práce?

Odporúčania bakalárskej práce

Odporúčania v bakalárskej práci môžu byť rôznorodého charakteru. Môžu byť podnetné pre ďalšie budúce výskumy, môžete medzi ne zaradiť odporúčania a návrhy pre konkrétne firmy alebo môžete spísať odporúčania, ktoré budete riešiť vo svojej diplomovej práci, ak chcete v danej téme pokračovať.

Nebojte sa do práce zaradiť aj odporúčania pre ďalší výskum, vašu prácu takéto odporúčania neohrozia. Odporúčania na výskum pre ktorý vo vašej situácií neviete získať dostatočné podklady, nemáte naňho dostatočne dlhý časový horizont alebo finančné zdroje môžete spomenúť a prenechať kompetentnejším alebo si ich ponechať na vlastný výskum napríklad pri písaní diplomovej alebo dizertačnej práce.

Odporúčaní môžete navrhnúť aj viac, je však vhodné nakoniec vyhodnotiť, ktoré považujete pre konkrétnu situáciu, stratégiu či firmu za najefektívnejšie.

Odporúčania by mali byť výsledkom výskumu a nie vašim osobným názorom. Odporúčania sa preto nikdy nepíšu v 1. osobe jednotného čísla.

Dajte si pozor, aby odporúčania nevyzneli ako príkazy. Cieľom akademického výskumu je získavanie informácií, vysvetľovanie a skúmanie, nie poučovanie. Odporúčania preto môźete písať napr. takto:

„Na základe týchto záverov by odborníci/firmy XY mali zvážiť …“

„Pre lepšie pochopenie dôsledkov týchto výsledkov by sa budúce štúdie mohli zamerať na …“

„Na určenie príčin vzťahu medzi XY je potrebný ďalší výskum.“

Záver bakalárskej práce

Záver zanechá na čitateľovi posledný dojem z celej práce, je preto nesmierne dôležitý. Kvalitný záver bakalárskej práce by mal byť napísaný tak, aby spĺňal nasledovné kritériá:

  • Mal by súvisieť s cieľmi bakalárskej práce.
  • Mali by ste uviesť do akej miery sa vám ciele podarilo splniť.
  • Mal by sumarizovať najdôležitejšie zistenia a výsledky.
  • Mal by zdôrazniť význam a užitočnosť vašej bakalárskej práce.

V závere bakalárskej práce môžete tiež vyhodnotiť, ktoré odporúčania sú najlepšie alebo najvhodnejšie pre vami riešený problém.

V závere bakalárskej práce by ste už nemali prichádzať s novými nápadmi. Celý záver by mal byť zhrnutím práce, takže akákoľvek informácia sa v ňom objaví, mala by byť širšie rozvinutá už v predošlých častiach bakalárky. Nové fakty by pre čitateľa boli mätúce, očakáva od vás zhrnutie výsledkov a potvrdenie alebo vyvrátenie hypotéz, nie vyrukovanie s novými teóriami.

Podklady pre bakalársku prácu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *