MBA práca

MBA prácu musia vypracovať študenti medzinárodného vysokoškolského programu pre získanie titulu Master of Business Administration.

Práca sa prirovnáva rozsahom a nárokmi najmä k diplomovej práci, rozdiel je však v použitom jazyku. MBA prácu je potrebné písať v cudzom jazyku – kvôli anglosaskému pôvodu sa využíva najmä angličtina.

Samotný MBA študijný program sa spája s praktickým využívaním nadobudnutých skúseností a rovnako je to aj pri písaní práce, kde sa kladie veľký dôraz na zvolenie problematiky, ktorú riešite v konkrétnej spoločnosti. Podmienkou kvalitnej MBA práce je možnosť uplatnenia výsledkov práce v praxi.

Vypracujeme Vám podklady pre MBA prácu

MBA titul si veľmi často robia práve vyťažení ľudia, ktorí neraz popri štúdiu aj pracujú na pozíciách vyžadujúcich veľa času aj premýšľania. Pokiaľ k nim patríte, nechajte vypracovanie podkladov pre vašu prácu na náš tím.

Prácu napíšeme profesionálne na základe inštrukcií od vás v dohodnutom termíne a vy ušetríte množstvo drahocenného času.

Ako to funguje

 • Odošlite nezáväznú objednávku podkladov k MBA práci

  Nacenenie nezáväznej objednávky je ZDARMA a k ničomu Vás nezaväzuje.

 • Počkajte na doručenie cenovej ponuky za prípravu podkladov

  V krátkej dobe Vám bude na mail doručená cenová ponuka.

 • Akceptujete cenovú ponuku, alebo niečo vymyslíme

  Ak ponuku akceptujete napíšte nám, ak nie pokúsime sa niečo spoločne vymyslieť.

 • Vypracujeme prvú časť podkladov k MBA práci

  Po vzájomnej dohode sa začína proces prípravy podkladov.

 • Zašleme ti ukážku vypracovanej časti

  Vypracované časti ti posielame na ukážku a na schválenie.

 • Uhradíš dohodnutú sumu

  Pred kompletným dodaním podkladov k MBA práci je potrebná kompletná úhrada.

 • Dodanie komplet podkladov k MBA práci

  Odovzdanie komplet vypracovaných podkladov.

 • Záverečná korektúra a úpravy

  Všetky podklady spracúvame a priebežne posielame upravené v štandardnom nastavení a formáte:

  – Písmo: TimesNewRoman – veľkosť 12b

  – Text rozdelený do odsekov, označené nadpisy / podnadpisy

  – Štandardné okraje 2,5cm

  – Bez číslovania strán

  – Označené citácie / parafrázy

  Komplexná formálna korektúra podľa smernice / šablóny prebieha až po dokončení a odsúhlasení obsahovej stránky, teda úplne na záver. V prípade, ak je potrebné vkladať podklady priebežne do šablóny alebo inak upravovať, daj nám vedieť.

Naše garancie a výhody

 • DISKRÉTNOSŤ A ANONYMITA

  Diskrétnosť a anonymita sú u nás na rovnakom mieste ako kvalita, čo považujeme tiež za prejav absolútnej profesionality.

 • KVALITA A PROFESIONALITA

  Kvalita a profesionalita sú u nás na prvom mieste. Podklady pripravuje profesionálny tím autorov, ktorý spracujú objednávku vždy v najvyššej kvalite.

 • ZÁRUKA ORIGINALITY

  Všetky podklady sú jedinečné a unikátne. Zaručujeme prípravu originálnych textov.

 • RÝCHLOSŤ SPRACOVANIA

  Kvalitný text vyžaduje primeraný čas na prípravu a spracovanie, avšak dohodnuté termíny si ctíme.

 • ÚPRAVY ZADARMO

  Ak dielo nezodpovedá dohodnutým požiadavkám, úpravy spracujeme expresne a zadarmo.

 • PLATBA NA SPLÁTKY

  Za spracovanie podkladov môžete zaplatiť aj na splátky.

Nacenenie nezáväznej objednávky je ZDARMA a k ničomu Vás nezaväzuje

Najnovšie rady pre písanie MBA prác: